Inbound Marketing

Inbound Marketing คือกลยุทธ์ในการทำการตลาดแบบดึงดูดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจในสินค้าและบริการของคุณเป็นหลัก 

โดยเน้นที่การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่ขั้นแรกที่กลุ่มเป้าหมายยังเป็น Visitor จนถึงขั้นที่สามารถปิดการขายได้ในที่สุด และด้วยการทำ Inbound Marketing จะสามารถช่วยให้คุณปิดการขายกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้น

Digital Marketing Consulting

ธุรกิจในปัจจุบันมีการใช้ช่องทางดิจิตอลมากขึ้น ทั้ง Google search, Social media, Email, โฆษณาออนไลน์ และเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมต่อกับ ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีโอกาสปิดการขายได้ หลายบริษัทมุ่งเน้นในการทำธุรกิจแบบ Online และช่องทางการตลาดดิจิตอลมากขึ้นนอกเหนือจากแผน offline marketing เพราะว่า การทำการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเอื้ออำนวยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในอุดมคติที่ส่วนใหญ่ใช้เวลากับ สื่อออนไลน์

Cipher พร้อมเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจของคุณในการขยับเข้าสู่การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อโอกาสใหม่ๆและการขยายรากฐานของธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโลกของ Digital Marketing Cipher พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และแนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการทำธุรกิจในแบบของคุณโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำการตลาดออนไลน์และ Digital Marketing เพื่อโอกาสในเส้นทางธุรกิจในอนาคตของคุณ

Social Media Marketing

Social Media Marketing คือการทำการตลาดโดยใช้สื่อ social media ต่างๆเป็นสื่อกลางในการทำการตลาด เนื่องด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จึงพลักดันให้สื่อ Social media ได้รับความนิยมมากขึ้นจนกลายเป็นพื้นที่ในการทำการตลาดแทนที่สื่อ traditional media แบบเดิม ทั้งนี้การทำการตลาดผ่านสื่อ Social media สามารถช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ (Viral) เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์ รวมถึงสินค้าและบริการ

เราให้ความสำคัญในการทำการตลาดและเนื้อหาบน Platform หลัก ได้แก่ FaceBook, Line, Instragram และ Twitter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจบนช่องทางสื่อออนไลน์ดังกล่าวโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำการตลาดออนไลน์

Software Development

บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ระดับแนวหน้า และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เห็นได้จากผลงานหลากหลายผลงานของบริษัทที่ทำร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างเช่น กระทรวงต่างประเทศ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกส่วนของการพัฒนาและหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางระบบ, การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ, การออกแบบระบบ, การพัฒนาระบ, การทดสอบระบบ, การอบรมและติดตั้งระบบ รวมถึงบริการบำรุงรักษาระบบภายหลังการส่งมอบซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า และการใช้งานระบบในระยะยาว

Mobile Application

บริการออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่แบรนด์ของลูกค้าในทุกระบบ ทั้ง ios และ Android ในลักษณะ Customer Customize ไม่ว่าจะเป็นแอพลิเคชั่นเกม แอพลิเคชั่นเพลง แอพคลิเคชั่นอัฟเดทข่าวสารหรือบริการ โซเชี่ยลแอพลิเคชั่น หรือแอพลิเคชั่นอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการออกแบบ UX และ UI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและง่ายต่อการปฏิสัมพันธ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบโปรแกรมมิ่ง

E-Commerce Design & Development

หน้า E-commerce Design & Development บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ด้วยระบบ Magento ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสร้างสรรค์ผลงานแก่แบรนด์ชั่นนำระดับประเทศมากมาย เช่น Jaspal , CCOO, CPS และอื่นๆ

นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว ทางบริษัทยังมุ่งเน้นถึงการวางแผนและ Solution ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ระบบและการใช้งานที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่สุดและถูกต้อง ตามหลัก UX Design อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเป็นที่สุดตั้งแต่การรักษาข้อมูลลูกค้ารวมถึงการส่งต่อไปยัง Payment Gateway ทีมงานของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น Designer หรือ Developer ทุกคนล้วนแต่มีความเชียวชาญด้านการจัดทำเว็บไซต์ E-Commerce โดยเฉพาะงานทุกชิ้นที่ผ่านบริษัทของเราออกไปจะถูกพัฒนาในรูปแบบ Magento Platform อย่างถูกวิธีโดยมุ่งให้ลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดและเกิดประโยชน์สูงสุด

E-Commerce Template Design & Development

คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายๆ ในงบประมาณที่คุ้มค่า บนระบบ Magento

โดยเรามี Template Design มากมายให้เลือก อีกทั้งเป็น E-Commerce Responsive ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนสีหรือ Mood and Tone ให้เข้ากับแบรนด์สินค้าหรือบริการคุณได้ อีกทั้งจากประสบการณ์การพัฒนาระบบ E-Commerce จากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ทำให้นอกเหนือจากความเรียบร้อยของงานแล้ว เรายังมีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง ทั้งการรักษาข้อมูลลูกค้า จนถึงส่งต่อไปยัง Payment Gateway รับรองว่าระบบที่เราเลือกใช้นั้นจะสามารถรองรับทุกความต้องการของการทำธุรกิจออนไลน์ได้แน่นอน

Web Design & Development

เว็บไซต์ทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือในการตลาดที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนหน้าตาของบริษัท คุณภาพของเว็บไซต์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์แก่บริษัท นอกจากความสวยงามแล้วยังคงต้องคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน (UX/UI) และรองรับทุกหน้าจอการใช้งาน (Responsive)

นอกเหนือจากนี้ก่อนทำงานทุกครั้ง ทางทีมจะมีการคุยและวางแผนร่วมกับลูกค้าเพื่อให้เว็บไซต์นั้นเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังทำงานควบคู่กับนักการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรูปแบบเว็บไซต์ที่นอกจากจะสวยงามและคุณภาพดีแล้ว แต่ยังสามารถใช้ในการทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

Template Design & Development

คุณสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ง่ายๆ ในงบประมาณที่คุ้มค่า บนระบบ WordPress โดยเรามี Template Design มากมายให้เลือก อีกทั้งรองรับทุกหน้าจอการใช้งาน (Responsive) ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนสีหรือ Mood and Tone ให้เข้ากับแบรนด์สินค้าหรือบริการคุณได้

อีกทั้งจากประสบการณ์การพัฒนาระบบเว็บไซต์จากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ทำให้นอกเหนือจากความเรียบร้อยของงานแล้ว เรายังมีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง และทำงานควบคู่กับเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Email Marketing

Email Marketing เป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายผู้ชมและลูกค้าผ่านอีเมล ช่วยให้ธุรกิจของคุณเพิ่ม Conversion และรายได้โดยให้ข้อมูลที่มีค่าแก่สมาชิกและลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ

เราควรใช้อีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับสมาชิกและลีด (Lead) ของคุณโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ผู้รับนั้น ได้รับข้อมูลตามเป้าหมายของพวกเขา

Online Branding

เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างจุดยืนของแบรนด์ และง่ายต่อการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบรนด์ของลูกค้ามี จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและสร้างภาพลักษณ์โดยรวมทั้งหมด

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของแบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น การทำโฆษณา หรือการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ในส่วนต่างๆให้ดึงจุดเด่นของแบรนด์ให้ออกมาชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ติดตาผู้ใช้และเกิดการจดจำแบรนด์ของลูกค้า ซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันของแต่ละทีมงานของเรา ทำให้การพัฒนาและออกแบบในด้านต่างๆเป็นไปได้ด้วยดี และได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าคำว่าพึงพอใจ

SMS Marketing

ปัจจุบันเราสามารถติดต่อลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง แต่ SMS ก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งถือยังคงมีประสิทธิภาพเสมอ นั่นเป็นเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และทุกคนก็พกโทรศัพท์ติดตัวกันทุกที่และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสารจากทางบริษัท หรือโปรโมชั่นต่างๆ จากทางแบรนด์

ซึ่งบริการส่ง sms อัตโนมัตินี้ ลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายชื่อที่ต้องการส่ง เนื้อหาในข้อความ หรือแม้แต่เวลาที่ต้องการส่งโดยมีทางทีมงานเราค่อยช่วยเหลือและร่วมวางแผนไปกับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันเราเคยร่วมงานกับบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ของไทยและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้าน มหาลัย องค์กรทางภาครัฐ หรือแม้แต่บริษัทข่นส่งระดับโลก DHL

SEO

การทำ SEO จะช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำพากลุ่มเป้าหมายและผู้ชมเข้ามายังเว็บไซต์ธุรกิจของคุณอยู่เรื่อยๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินไปกับการลงโฆษณาทาง Google SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับหน้าแรกเพิ่มอัตราการมองเห็นและการเข้าถึงเท่ากับการลงโฆษณา แต่เวบไซต์ของคุณจะดูน่าเชื่อถือ และผู้คนให้ความไว้วางใจมากกว่า เพราะว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณกำลังขายของพวกเขาอยู่ การทำ SEO ที่ประสบความสำเร็จ หมายถึงเม็ดเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่ธุรกิจ

และเนื่องจากมีเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก Google จึงต้องจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขเว็บไซต์ที่จะติดอันดับขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่เข้ามาใช้งาน Google ในการค้นหาข้อมูล เพราะหาก Google ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ผู้คนก็จะไม่ใช้งาน Google เช่นเดียวกัน

Marketing Automation

ต้องยอมรับว่าในยุค 4.0 เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการสื่อสารที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ ยิ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของ AI (Artificial Intelligence) หรือเรียกแบบเข้าใจง่ายๆคือ หุ่นยนต์ นั่นเอง แต่ AI นี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์ที่เรารู้จักกันในสมัยก่อน เพราะ คำว่า AI นี้ สอดแทรกอยู่ใน คอมพิวเตอร์หรือทางออนไลน์ที่เราใช้กันในทุกๆวันโดยอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังรับข่าวสารต่างๆจาก AI อยู่ หรือคุยอยู่กับ AI อยู่นั่นเอง

Content Marketing

ถือได้ว่าเป็นการตลาดเชิงกลยุทธ์และกระบวนการทางธุรกิจที่เน้นการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มีคุณค่า มีความเกี่ยวข้อง และต้องสม่ำเสมอ เนื้อหานี้มีขึ้นเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ธุรกิจของคุณกำหนดไว้อย่างชัดเจน และท้ายที่สุด จะเป็นการขับเคลื่อนที่สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญที่สุด ถ้ามีการวางแผนอย่างถูกต้อง การทำ content marketing จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจ และหากผู้ชมของคุณไว้วางใจในแบรนด์ พวกเขาจะเต็มใจทำธุรกิจกับคุณมากขึ้นเมื่อพวกเขาพร้อม จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ

Online Advertising

ตอนนี้ไม่ว่าจะเข้าไปยังเว็บไหน สิ่งหนึ่งที่ต้องเห็นเป็นประจำคือ “Display Ads” ที่อยู่บนหน้าเว็บ หลายๆ แบรนด์ก็ต้องการตำแหน่งที่มีคนเห็นมากที่สุด และดึงดูดสายตาผู้บริโภคได้ดีที่สุด

ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันจึงมีการใช้ Display Ads กันค่อนข้างมาก และที่สำคัญยังมีประสิทธิภาพมากีกด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทเรามีความชำนาญและมีทีมงานมืออาชีพที่ถนัดด้านนี้โดยเฉพาะ และเราพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าตั้งแต่วางแผน ร่วมคิดเนื้อหา ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Graphic Design

ความสวยงามทางภาพ สี และการออกแบบที่ลงตัว เป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูดสายตาให้ผู้คนมาสนใจ ดังนั้น Graphic design จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำการตลาดเช่นเดียวกัน

เเม้ว่าทุกวันนี้ลูกค้าจะเน้นโต้ตอบพูดคุยกับทางแบรนด์โดยตรงได้อย่างง่ายดาย Graphic Design ก็เป็นสิ่งแรก ที่สำคัญที่ช่วยสะกดให้ลูกค้าหยุดดู เเละพิจารณาสินค้าของคุณได้

Public Relations

คุณกำลังมองหาการขยายการเข้าถึงธุรกิจของคุณ หรือคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักต่อผู้คนใหม่ๆ ที่อาจสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอยู่ การทำประชาสัมพันธ์ที่ดี ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ได้เช่นกัน

การประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการกำหนดวิธีที่บริษัทสื่อสารกับผู้คน — ลูกค้า หุ้นส่วน นักข่าว นักการเมือง และประชาชนทั่วไป ธุรกิจทั้งหมดต้องการการประชาสัมพันธ์โดยไม่คำนึงถึงขนาดของธุรกิจ และไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด เพราะทุกวันนี้ ลูกค้าต้องการไว้วางใจแบรนด์ที่พวกเขาทำธุรกิจด้วย และไม่มีสิ่งใดที่จะสร้าง หรือส่งเสริมความไว้วางใจได้เท่าการประชาสัมพันธ์

Social Media Management

ทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นยุคดิจิตัล การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่ ผู้คนจะติดต่อหรือสื่อสารผ่านทาง Social media ยิ่งถ้ามีธุรกิจ ยิ่งจำเป็นต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มการติดตาม การรับรู้หรือการส่งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจน การตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว การอัพเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social media จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

Cipher เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจหรือบริการของคุณ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลา และช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ช่วยให้คุณเริ่มต้นและขยายธุรกิจของคุณได้อย่างเป็นระบบ

CRM Training

CRM หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบสำหรับจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่คือลูกค้า ในช่วงเริ่มแรกของธุรกิจ เราอาจต้องการรู้เพียง พวกเขาเป็นใคร พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรของคุณอย่างไรเท่านั้น แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น จำเป็นต้องมีศูนย์กลางที่ข้อมูลทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นภายในองค์กรเมื่อไม่มีการวางระบบอย่างถูกต้อง คือ ทีมของคุณไม่มีคำตอบสำหรับคำถามสำคัญอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราคือใคร? เราจะติดต่อกับพวกเขาได้อย่างไร? พวกเขาโต้ตอบกับเนื้อหาของเราอย่างไร ไปป์ไลน์ของธุรกิจใหม่ของเรามีหน้าตาเป็นอย่างไร?

KOL

Key Opinion Leader (KOL) แปลตรงตัวคือ ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ โลกออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้ว ดังนั้น ผู้มีอิธิพลบนโลกออนไลน์ ก็มีความสำคัญต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นผู้ที่มาช่วยเราโปรโมทสินค้าเท่านั้น การที่จะเลือกใช้ใคร ก็ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเช่นกัน

KOL มีผลกระทบและอิทธิพลในวงกว้างต่อผู้ชมของพวกเขา พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องๆนั้นอย่างแท้จริง จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก