Marketing Automation

ต้องยอมรับว่าในยุค 4.0 เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการสื่อสารที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ ยิ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของ AI (Artificial Intelligence) หรือเรียกแบบเข้าใจง่ายๆคือ หุ่นยนต์ นั่นเอง แต่ AI นี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์ที่เรารู้จักกันในสมัยก่อน เพราะ คำว่า AI นี้ สอดแทรกอยู่ใน คอมพิวเตอร์หรือทางออนไลน์ที่เราใช้กันในทุกๆวันโดยอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังรับข่าวสารต่างๆจาก AI อยู่ หรือคุยอยู่กับ AI อยู่นั่นเอง

Chatbot เป็นตัวอย่าง AI ที่เราเจอทุกๆวัน เพราะทุกวันนี้ Chatbot เข้ามามีบทบาทมากในการสื่อสารของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคมต่างๆ รวมถึงยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การตั้ง Chatbot ให้ตอบเพจหรือตอบข้อความคุยกับลูกค้า เรื่องสินค้าและบริการต่างๆของร้านค้า การให้ข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่น กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ, การสื่อสารภายในองค์กร, รวมถึงการสื่อสารข้อมูลของสำนักข่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้ Chatbot สามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารด้วยตัวอักษรและเสียงพูด เสียงสะกดคำอย่างระบบ Call Center เป็นต้น

ประโยชน์ของ Chatbot ต่อธุรกิจ

 • ประสิทธิภาพ: การควบคุมคุณภาพการสื่อสารและการบริการ
 • สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ป้องกันการเกิด Human Error
 • ประหยัดเวลา
 • เป็นการทำ CRM ไปในตัว: เก็บข้อมูลได้ สามารถเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนได้
 • บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
 • ทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ชัดเจนและสื่อสารได้ตรงกับลูกค้าแต่ละคน
 • สามารถวัดผลได้
 • ในยุคก่อนรวมถึงหลายๆองค์กรในปัจจุบันมักจะ ไม่ได้คำนึงถึงการทำการตลาดแบบเป็นระบบและแบบออนไลน์ ทำให้การแทร็กข้อมูลล่าช้าเพราะต้อง Manual เองด้วยทีมงานในองค์กร ไม่สามารถดึงข้อมูลแบบ Real Time ได้ ดังนั้นการทำ Marketing Automation หรือ CRM จึงสามารถช่วยให้การจัดการในองค์กรเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงอีกด้วย

Marketing Automation ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร

 • การยิงโฆษณาได้ถูกช่องทาง: วิเคราะห์ช่องทางการรับข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนและยิงข้อมูลไปยังช่องทางนั้นๆ เพื่อประหยัดงบการตลาด
 • การใช้บริบทในการสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า: โดยการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าและประยุกต์ใช้คำพูดและบริบทที่เหมาะกับลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • การทำแคมเปญโปรโมชั่นตามพฤติกรรมลูกค้า: วิเคราะห์ประวัติลูกค้า (ประเภทของสินค้าที่ซื้อ จำนวนมูลค่าในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ) และยิงแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
 • การส่งอีเมลอัติโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า
 • การส่งข้อมูลไปให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้า
 • การช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล
 • การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
 • ใช้งบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวัดผลของโปรโมชั่นและข้อมูลต่างๆได้

สนใจบริการ Marketing Automation ลงทะเบียนเพื่อรับการติดต่อกลับ

เรายินดีให้คำปรึกษา ฟรี!!