สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ Content Strategy คือการรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง ยิ่งคุณเข้าใจความต้องการที่ซับซ้อนของกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไหร่ คุณยิ่งวางแผนการทำ Content Strategy ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากเท่านั้น ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องพยายามใส่ใจ และหาคำตอบให้มากที่สุดคือพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การรู้รักกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เพียงการรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร ทำอะไร ที่ไหน แต่เป็นการรู้จักอย่างลึกซึ้งถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ทั้งหมด คือที่เรียกว่าการหา Customer Insight นั่นเอง ซึ่งในการหา Customer insight นั้น อกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สนุกมากทีเดียว เพราะเหมือนการสร้างตัวละครขึ้นมาให้ชัดเจน และตัวละครนี้แหละที่จะกลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา

  1. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหรือแบรนด์ให้ชัดเจน

ก่อนจะสร้างตัวละคร สิ่งสำคัญอย่างแรกคือการกำหนดรายละเอียด ข้อจำกัดต่างๆของธุรกิจให้ชัดเจน โดยเฉพาะธุรกิจหรือแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ราคา เวลาเปิดปิด และข้อมูลอื่นๆ

  1. เริ่มจากการกำหนดข้อมูลคร่าวๆ

การสร้างตัวละครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น ควรจะอ้างอิงจากกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจจริงๆ และงานวิจัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย หรือข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วซึ่งระบุเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง นำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นตัวละคร  อาจจะใช้โปรแกรมกราฟฟิกช่วยหรือ วาดด้วยมือก็ได้ สร้างภาพตัวละครนั้นให้ชัดเจน

  1. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร

ชื่อ นามสกุล อายุ สถานะ ครอบครัว งานประจำ และงานอื่นๆ งานอดิเรก ความชอบส่วนตัว จำนวนเพื่อน จำนวนเงินเก็บ พฤติกรรมส่วนตัวในแต่ละวัน สถานที่ที่อาศัยอยู่ การเดินทางไปทำงาน รายได้ ของสะสม ฯลฯ ใส่รายละเอียดทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  1. ตั้งคำถามที่สำคัญ

การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้าง Content Strategy เพราะคำถามจะนำไปสู่คำตอบและหัวข้อของ Content mคุณสามารถนำไปใช้ได้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของตัวละครที่ระบุว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น

ทำไมคนคนนี้ต้องใช้บริการ/สินค้าของคุณ

แต่เดิมคนคนนี้ใช้บริการ/สินค้าประเภทเดียวกันกับของคุณแต่เป็นแบรนด์อื่นหรือไม่

คนคนนี้มีความจำเป็นต้องใช้บริการ/สินค้าของคุณบ่อยแค่ไหน

คนคนนี้ใช้บริการ/สินค้าของคุณทางช่องทางใด

คนคนนี้พร้อมจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อใช้บริการ/สินค้าของคุณ

คนคนนี้ใช้บริการ/สินค้าของคุณเพียงคนเดียวหรือไม่

คนคนนี้จะชอบบริการ/สินค้าของคุณหรือไม่

คนคนนี้จะใช้บริการ/สินค้าของคุณด้วยวิธีไหนบ้าง

คนคนนี้จะศึกษารายละเอียดใดบ้างเกี่ยวกับบริการ/สินค้าของคุณ

ฯลฯ

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณมีความจำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นเสมือนเจ้าหนูจำไมเอาไว้ ก็เพื่อคอยตั้งคำถามไปเรื่อยๆ  ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคำถามใหญ่โต แม้แต่คำถามเล็กๆน้อยๆก็สำคัญสำหรับ Content Strategy

  1. ตอบทุกคำถามที่ตั้งขึ้นมา

เมื่อมีคำถามก็ต้องมีคนตอบ ให้เขียนทุกคำตอบของคำถามที่ถามขึ้นมา ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว ขั้นตอนนี้อาจจะใช้การระดมพลเพื่อให้ได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นรวบรวมคำตอบทั้งหมดให้เป็นระเบียบ หากคำตอบใดซ้ำกันให้จัดอยู่ในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้เหลือแต่ละคำตอบเพียงหนึ่งเดียว

  1. เลือกหัวข้อที่จะนำมาทำ Content จากคำตอบ

คำตอบทั้งหมดของคำถาม สามารถกลายเป็น Content ที่จะนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด ซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องเลือกทั้งหมดก็ได้ แต่เลือกเพียงหัวข้อที่คุณคิดว่า กลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องรู้ และถ้าหากว่ากลุ่มเป้าหมายรู้แล้วจะสนใจและเข้าใจสินค้าและบริการของคุณมากขึ้น

  1. คิดวิธีนำเสนอ Content

เมื่อได้หัวข้อ Content  ที่ต้องการสื่อสารแล้ว ก็ถึงขั้นตอนในการเลือกรูปแบบสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายว่าสื่อสารในรูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็น วิดิโอ บทความ โฆษณา ฯลฯ รวมถึงช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารด้วย

คุณสามารถใช้ 7 ขั้นตอนนี้ในการสร้าง Content Strategy  ในแต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์ แล้วแต่การกำหนดระยะเวลาของคุณ ซึ่งการคิด Content Strategy ย่อมดีกว่าการคิดวันต่อวัน เพราะคุณจะเห็นภาพรวมสิ่งที่ต้องการสื่อสารทั้งหมด และด้วยขั้นตอนนี้คุณจะได้การระดมความคิดมากมาย เพื่อให้ได้หัวข้อ Content ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจของคุณ”ด้อย่างดีด้วย