Remarketing Advertising lead Landing page2023-12-05T15:48:19+07:00

Remarketing Advertising

รีมาร์เก็ตติ้ง แอดเวอร์ไทซิ่ง

Remarketing หรือ Retargeting คือการส่งโฆษณาของเราไปหาคนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมกับเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของธุรกิจนั้นๆเพื่อย้ำแบรนด์หรือสินค้าและบริการของเราไปหากลุ่มคนเหล่านั้น โดยที่ทางฝั่ง Google จะเรียกว่า Remarketing และทางฝั่งของ Facebook จะเรียกว่า Retargeting ซึ่งทั้ง 2 คำนี้มีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันคือการย้ำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือที่บางคนเรียกว่า ‘การตลาดหลอน’

สนใจบริการ Remarketing Advertising กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อจากเรา    Title

    Go to Top