Google Penalty คืออะไร ?

คือการที่ Google ปรับลดอันดับเว็บไซต์ เนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขที่ Google ได้ระบุเอาไว้ ทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับการค้นหาที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการปั่น SEO อย่างรวดเร็วจนเกินไป จนเกิดเป็น Spam link การสร้างลิงก์ที่มีรูปแบบเหมือนๆกัน ฯลฯ ซึ่งหากเว็บไซต์เกิด Google Penalty จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพในการแข่งขันที่น้อยลง เนื่องจากเว็บไซต์จะไม่ติดอันดับหน้าแรก ลูกค้าเข้าถึงยากกว่าเดิม และลดความน่าเชื่อถือลง หรืออาจจะหายไปจากหน้าการค้นหาเลยก็ได้

Measure Your Visits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.