Inbound Marketing คืออะไร ?

หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Inbound Marketing และหลายๆคนเช่นกัน ที่อาจจะเกิดความสงสัย และยังไม่รู้ว่าคืออะไร ? ซึ่งจริงๆแล้วในวงการ Marketing นั้น การตลาดแบบ Inbound Marketing เป็นหนึ่งในการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดมาตั้งแต่ปี 2006 กันเลยทีเดียว

คำว่า Inbound Marketing นั้น HubSpot ให้คำนิยามว่า
Inbound Marketing is a holistic, data-driven approach to marketing that attracts individuals to your brand and converts them into lasting customers ซึ่งหมายถึงการตลาดแบบองค์รวมโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลเพื่อการทำการตลาดแบบส่วนบุคคลมาให้แบรนด์ของคุณและแปลงเป็นลูกค้าที่ยั่งยืน แต่ก่อนจะพูดถึง Inbound marketing ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดแนวใหม่ เรามาพูดถึงการตลาดแบบเก่ากันก่อน ก็คือ Outbound marketing นั่นเอง

การตลาดแบบเก่า Outbound marketing ใช้กฎของการ ผลัก (push) หรือการป่าวประกาศ ในการทำการตลาด หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การส่ง (ผลัก) ข้อมูลข่าวสารที่นักการตลาด (Marketer) ต้องการบอก ไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เรียกได้ว่า ข้อมูลต่างๆที่ถูกส่งไปของ Outbound Marketing จะมาจากความคิดของ Maketer/Brand อย่างเดียวเท่านั้น เรียกว่า Marketing-Centric

สรุป Outbound Marketing คือ การส่งข้อมูลข่าวสาร ที่แบรนด์หรือนักการตลาด ต้องการจะบอกแก่ผู้บริโภคได้แก่ Print ads., Television ads., Cold Calling, Trades Shows, Mass mail. เป็นต้น

แต่ในขณะที่ การตลาดแบบใหม่ Inbound marketing ใช้กฎของการ ดึงดูด (pull) ในการทำการตลาด

การทำการตลาดแบบ Inbound marketing เป็นการทำการตลาดแบบดึงดูดให้ผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายเข้ามาหาเราเอง จากการที่เราสร้างและส่งต่อ Content ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการในการตอบคำถามของผู้บริโภคได้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้มีโอกาสเข้ามาหาเราได้มากขึ้น

โดยการทำ Content ต้องมีการกำหนดหัวข้อและจุดมุ่งหมายในการสร้างเนื้อหาขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะต้องทำการสร้าง “Buyer’s Personas” ของกลุ่มเป้าหมาย ว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น มีความต้องการในเรื่องใดบ้าง มีคำถามหรือมีข้อสงสัยในเรื่องไหน และสิ่งที่เราต้องทำคือการสร้าง Content ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นให้ได้ตรงจุด

วิธีการสร้าง Buyer’s Personas : ( Personas สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ Inbound Marketing ที่คุณจะต้องรู้จัก ! )

การตลาดแบบ Inbound Marketing จะกำหนดหัวข้อและเนื้อหาของ Content โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองต่อของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เราต้องใช้เขียน หรือสื่อ Social media ต่างๆ จะมองว่าเราทำขึ้นมาเพื่อใคร โดย Marketer จะเรียกว่าการทำการตลาดแบบ Customer-Centric

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็น Blog ที่เราเขียนขึ้นมา Website ที่เราสร้างขึ้นมานั้น ถือว่าทำเพื่อมารองรับ Prospect ที่เป็นประเภท Attract คือลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักแบรนด์เรามาก่อน จากนั้นจะมีกระบวนการที่ทำให้เราได้ Lead และมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับปิดการขายได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นจะเป็นส่วน Delight ที่ลูกค้าเราสามารถช่วย Promote แบรนด์เราต่อได้อีกด้วย

สรุป Inbound Marketing คือ การส่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าและให้ความรู้ โดยเนื้อหาจะถูกกำหนดมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและติดต่อเข้ามาหาเราเองด้วยตัวของผู้บริโภคเองได้แก่ Blogs, Ebooks, White papers, Viral youtube Videos, SEO. เป็นต้น

การทำการตลาดแบบ Inbound marketing จะทำให้เราได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ได้เพิ่มกลุ่มลูกค้า ได้เพิ่มความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นขึ้นนอกจากการตลาดแบบ Inbound marketing จะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงตามเป้าหมายแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการทำการตลาดได้มากกว่า Outbound Marketing อีกด้วย

ซึ่งผู้นำด้านการทำ Inbound marketing ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ก็คือ Hubspot ที่บริษัท Cipher เป็น Agency Partner เจ้าแรก และเจ้าเดียว ในประเทศไทย Hubspot ก็คือ บริษัทซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับ Inbound marketing และ Sales โดยมีการวางแผนขั้นตอนในการทำทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างมีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน

Hubspot สามารถทำให้เห็นว่า ความรู้ที่สอนนั้นสามารถนำประยุกต์ใช้ให้เกิดผลจริงได้ ด้วยการที่ hubspot สามารถเพิ่มยอดขายของบริษัทได้อย่างถล่มทลายมหาศาล จนทำให้ทุกธุรกิจในวงการตลาดออนไลน์ให้การยอมรับ และเริ่มศึกษาเรียนรู้และเริ่มทำ Inbound Marketing เช่นกัน