หลายๆคนอาจจะเคยตั้งถามในใจ ว่า ระหว่างคำว่า Content Marketing กับ Inbound marketing แตกต่างกันอย่างไร ?

ในเมื่อมันก็คือการทำ Content เหมือนกันไม่ใช่หรือ ? 

แล้วเราจะแยกคำจำกัดความของ 2 คำนี้ให้ชัดเจนได้อย่างไร ?

ก่อนอื่น ทั้ง Content Marketing และ Inbound Marketing ก็มีความหมายหลักๆคล้ายๆกันคือ การสร้าง Content ที่ดีมีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถตอบปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างตรงจุด

Content Marketing ก็คือ กลยุทธทางการตลาด ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างและการเผยแพร่ content ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน เป็นการใช้เนื้อหาสาระต่างๆในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราให้เข้ามาหาเราเอง และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคต

Content Marketing เน้นไปที่การสร้าง Content ที่มีคุณภาพ 

ส่วน Inbound Marketing คือ การทำภาพรวมของการสร้าง Content ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็คือ การสร้าง Content ให้มีคุณค่า เช่นเดียวกับ Content marketing แต่จะซับซ้อนมากกว่าตรงที่ Inbound Marketing นั้น จะมีการวางแผนในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเองผ่านการสร้าง Content และยังรวมไปถึงการวางแผนการทำงานหลังจากการสร้าง Content อีกด้วย 

เช่น หลังจากการสร้าง Content แล้ว Content ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมาย ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และอาจมีกลุ่มเป้าหมายที่กรอกข้อมูลการติดต่อให้แก่เรา รวมไปถึงอาจเกิดการซื้อขายเกิดขึ้น

โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ จะถูกรวมอยู่ในขั้นตอนของ Inbound Marketing ทั้งหมด ว่าเราจะต้องวางแผนรับมือในขั้นตอนต่างๆนี้อย่างไร ไม่ได้จำกัดที่แค่การทำ Content เพียงอย่างเดียว

Inbound Marketing เป็นการทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการทำ Content นั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นจนจบ

สรุป ความแตกต่างของ Content Marketing กับ Inbound Merketing คือ นอกจาก Inbound Marketing จะใส่ใจในการวางแผนสร้าง Content แล้ว ยังต้องใส่ใจในการสร้างส่วนอื่นๆประกอบกันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO, Call-to-action, CRM หรือแม้กระทั่ง การสร้างเว็บไซต์ ให้ดูดี สวยงาม น่าเชื่อถือ ไว้รองรับผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อสนใจในContent ที่บริษัทปล่อยออกไป เป็นต้น