คุณคิดอะไรในใจเมื่อได้ยินคำว่า “goal”  บางทีคุณอาจจะกำลังคิดถึงวิธีการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา หรืออาจจะกำลังนึกถึงวิธีการที่จะใช้เพื่อไปสู่เป้าหมาย อย่างเช่นการโพสต์ Blog , การส่ง E-Mail ไปยังลูกค้าเป้าหมาย หรือการผลักดันแคมเปญการตลาดของคุณ หรือไม่ว่าคุณจะคิดถึงอะไรก็ตาม การเป็นนักการตลาดทำให้คุณย่อมต้องตระหนักถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ แต่ตอนนี้คุณลองนึกถึงเวลาและความพยายามที่คุณต้องทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ และการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณจะสามารถช่วยให้คุณอยู่ในแนวทางของการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายหรือ Goals ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ง “Smart Goals”

คุณอาจจะเคยเรียนเกี่ยวกับ Smart Goals จากโรงเรียน ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง หรือจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการช่วยในการกำหนดเป้าหมายว่าสามารถช่วยให้นักการตลาดนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart นั้นมาจากการนำตัวอักษรย่อต่างๆมารวมกันดังนี้

S : Specific  หมายถึง ความเฉพาะเจาะจง

M : Measurable หมายถึง สามารถวัดผลได้

A: Attainable หมายถึง อ้างอิงบนความเป็นจริงเพื่อให้สามารถบรรลุได้

R : Relevant หมายถึง มีความเกี่ยวพันธ์ที่ดีกับตัวเราและองค์กร

T : Time bound หมายถึง มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน

สำหรับ Hubsport  นั้น Smart เป็นผู้นำในการสร้าง Goals และสามารถติดตามผลได้

แต่เดี๋ยว! ใช้เวลาสักนิดในการทบทวนสิ่งนี้และลองสังเกตดูว่ามีอะไรหรือไม่ที่หายไป

ขณะที่ Smart Goals ทำให้คุณมุ่งไปที่ความพยายามด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ แต่มันอาจจะทำให้คุณคิดถึงเป้าหมายเพียงแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้น  แต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะมีหลายเป้าหมายและหลากหลายวัตถุประสงค์ในองค์กร หรือจะพูดง่ายๆคือมีอีกหลายเป้าหมายและมีสิ่งต่างๆที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ  ซึ่ง Smart goals อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

ดังนั้นเราจะพูดถึงประเภทของเป้าหมายอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ อย่างเช่น เป้าหมายธุรกิจ หรือ โปรเจคท์ต่างๆ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณด้วย

เป้าหมายธุรกิจหรืออะไร?

เป้าหมายธุรกิจหรือสิ่งที่บริษัทพยายามจะทำให้สำเร็จมากกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามปกติจะประมาณหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่สำคัญคืออะไร?

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ หรือที่รู้จักกันว่า OKRs เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปของธุรกิจ ตามปกติแต่ละฝ่ายในบริษัทจะกำหนดสามหรือห้าวัตถุประสงค์เป็นรายไตรมาส เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะคล้ายๆ Smart Goals คือควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม เกี่ยวพันธ์กับองค์กรหรือบริษัท และ เป็นไปได้จริง และแต่ละวัตถุประสงค์ควรจะมีการชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนกต่างๆดำเนินการตามเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีเพียงใด

คุณสามารถเซต OKRs แบบรายทีมหรือรายบุคคล ซึ่งขั้นตอนการเซตนั้นค่อนข้างจะซับซ้อนและการวัดเป้าหมายเพื่อให้ทุกอย่างในบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเช่นกัน

คุณต้องคิดเกี่ยวกับการแอพไพล์วัตถุประสงค์และและผลลัพธ์ที่สำคัญสู่โปรเจคเพื่อให้ทีมทำงานต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ดังนั้นให้คิดถึงเป้าหมายของทุกคนแบบปิรามิด และมีเป้าหมายทางธุรกิจเป็นรากฐานของเป้าหมายอื่นๆ ที่ตั้งไว้ทั้งหมด เหนือกว่าเป้าหมายธุรกิจขึ้นไปคือวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่สำคัญ และโปรเจค

ซึ่งการปรับโปรเจคให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญที่ต้องการจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ลองคิดดูว่าคุณจะทำยังไงจะจัดการกับภารกิจเหล่านี้ได้อย่างลงตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ