เริ่มแล้วกับงาน GROW WITH HUBSPOT ณ ประเทศ สิงค์โปร์ ซึ่งทาง HubSpot ได้จัดงานขึ้นทุกปี ปีนี้คนร่วมงาน มากกว่า 1000 คน สำหรับงานนี้งานนี้มาด้วย concept GROW BETTER งานจัดที่ Marina Bay Sand Expo & Convension Center

Event นี้จัดขึ้นสำหรับ บริษัทที่ทำการตลาดทั่วไป ทั้งที่ใช้ HubSpot และไม่ได้ใช้ ส่วนอีก Session นึงสำหรับ Agency ในช่วงครึ่งบ่าย สำหรับ Agenda ที่น่าสนใจนั้นได้แก่

– A New Framework for B2B Growth
– How to Build a Modern Sales Process for 2020
– How to Build and Manage a World Class Sales Team
– The secret to agency growth in emerging markets
– Transforming your agency with sales services
– How to maximize the ROI of your Facebook Ads

และมี Session อื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับ Speaker ที่น่าสนใจก็มีมากมาย

ภาพบรรยากาศงาน