ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนหน้าตาที่แสดงออกถึงแบรนด์ เป็นพื้นที่ที่เราใช้ติดต่อและสื่อสารกับผู้บริโภค ภาพลักษณ์และดีไซน์ของpage ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสนใจpage และ brandของคุณเช่นกัน social media template ชุดนี้จะช่วยให้คุณ…

 • ใช้งานสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
 • ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
 • สวยงาม และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้

ซึ่งประกอบไปด้วย

 • 50 Photoshop banner designs.
 • 2 sizes for each template: 1200×1200 px / 1200×628 px.
 • 5 color combinations to match your brand needs.
 • 500 PSD files fully layered and well organized.
 • Easy to adapt and customize (text is editable).
 • Smart objects.
 • Vector shapes (fully scalable).
 • Multipurpose use.
 • Free fonts used included.

กรอกข้อมูลเพื่อรับ template free!