ปรับตัว Go online ผ่านวิกฤตโควิด

2021-08-02T18:22:24+07:00

ปรับตัว Go online ผ่านวิกฤตโควิด สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คือ การที่ผู้คนมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce การจ่ายเงินผ่านระบบ E-Banking การสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด