ตรวจสอบเว็บของคุณต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง

หลังจากทางเราได้รับการกรอกข้อมูล จะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการส่ง PDF Report ให้ทาง Email โดย Report ที่ส่งให้จะประกอบด้วย

  1. Audit Site ว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง
  2. เปรียบเทียบ Traffic Organic และการซื้อ Ads
  3. Traffic ที่เกิดจาก Organic Keyword
  4. อื่นๆ ทั้งหมด 9 หน้า

Website Audit