Facebook Advertising

Facebook Advertising อีกหนึ่งช่องทางของการลงโฆษณาออนไลน์ที่เป็นคู่แข่งของ Google Ads อย่างแท้จริง เนื่องจากทาง Facebook ได้มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจต่างๆของผู้ใช้ในแต่ละบัญชีว่าสนใจในอะไรบ้างซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่จะทำให้ธุรกิจหรือกิจการต่างๆนั้นสามารถนำสินค้าหรือบริการต่างๆมาดึงข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างโฆษณาออนไลน์ได้ตามที่ต้องการ และยังสามารถทำการตลาดบนช่องทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มแม่นยำขึ้นด้วยเครื่องมือที่มีให้ใช้หลากหลายแบบ เพื่อตอบโจทย์กับเป้าหมายต่างๆขององค์กร