HubSpot GROW Event Marketing strategies for Inbound marketing in 2020

ใน strategies ต่างๆจะ Focus ไปที่การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้ concept “Grow to be better”โดยจะแบ่งเป็น Shift ต่างที่สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

Shift 1 Old to new

ใน Shift นี้จะพูดถึงการขยายส่วนการทำงานในบริษัท (Expansion) ยกตัวอย่างเช่น

Objective : เพิ่มอัตราการผลิตให้มากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่า

สิ่งที่ผิด : ใช้จำนวนคนเท่าเดิมแต่เพิ่มอัตราการผลิตเป็นสองเท่าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต้องทั้งแก้ไขงานเก่าและสร้างสรรค์งานใหม่เป็นจำนวนมากกว่าเดิมสองเท่าไปพร้อมๆกัน

สิ่งที่ถูก : เพิ่มจำนวนบุคคลที่รับผิดชอบในงานนี้ตามความเหมาะสมกับจำนวนของงาน

สิ่งที่ถูกต้องกว่า : แบ่งบุคคลที่รับผิดชอบออกเป็นทีมๆ โดยแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเชน เช่นทีม 1 รับผิดชอบในการแก้ไขงานเก่า ส่วนทีม 2 รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานใหม่ เป็นต้น

Shift 2 Slip of Grow

Shift นี้จะ Focus ที่การขยายขอบเขตโดยการใช้เครื่องมือต่างๆของ HubSpot ในการช่วยเหลือ

หัวใจสำคัญของ Shift นี้คือการ “คอยปรับเปลี่ยนและดำเนินการอย่างเหมาะสม”

เนื่องด้วยการขยายขอบเขตทำเพื่อให้บริษัทมี Function ที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นการใช้ SEO จึงยังเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกๆ และด้วย HubSpot Cluster Model จะช่วยให้การสร้าง SEO content ของคุณทำได้ทั้งการขยายขอบเขตใหม่ๆและยังคงเจาะจงไปที่ Keyword เฉพาะที่ต้องการเน้นได้เหมือนเดิม

โดยหลักการทำงานของ Cluster Model มีดังนี้

เสาหลัก (Content pillar) : ในส่วนของเสาหลักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือ Keyword เฉพาะที่เราต้องการจะเน้นโดยที่เสาหลักจะเชื่อมด้วย content ย่อยอื่นๆ

เนื้อหาย่อย (Content topic) : จะเป็นหัวข้อของ content ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเสาหลักโดยจะทำหน้าที่ช่วยในการดัน SEO ของเสาหลัก Keyword ที่เน้น 1 เนื้อหาย่อยสามารถคาบเกี่ยวกับเสาหลักมากกว่า 1 เสาเพื่อช่วยในการดัน SEO รวมๆของทั้งเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น

เสาหลักของเราคือ การออกกำลังกาย เนื้อหาย่อยของเราอาจจะเป็น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ, การแกกำลังกายง่ายในบ้าน และเมนูอาหารสำหรับคนออกกำลังกาย

ทีนี้ลอง Focus ที่เนื้อหาย่อยหัวข้อ เมนูอาหารสำหรับคนออกกำลังกาย เนื้อหาย่อยในส่วนของอันนี้อาจจะสามารถสังกัดภายใต้เสาหลักที่ 1 เรื่องการออกกำลังกาย และอาจจะอยู่ภายใต้เสาหลักที่ 2 เรื่องอาหารการกิน ซึ่งในเสาหลักนี้ก็ออาจจะมีเนื้อหาย่อยเช่น อาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารต้านความดัน,  เมนูอาหารสำหรับคนออกกำลังกาย เป็นต้นซึ่งหัวข้อย่อยของเสาหลักเรื่องอาหารก็อาจจะไปอยู่ในเสาหลักที่ 3 ที่ 4 ต่อๆไปทั้งหมดนี้จะช่วยในเรื่องการเชื่อมโยงของเนื้อหาเป็นประโยชน์ทั้งตอนคิดไอเดียการเขียน content และการทำ Backlink ไปมาระหว่าง content เพื่อช่วยในเรื่องของ SEO และเพื่อให้ลูกค้าเจอเนื้อหาที่เค้าต้องการก่อเกิดเป็นอกาสที่จะสร้าง contact กับ Visitor เพื่อดึงเค้าสู่ Lead และ Customer ในท้ายที่สุดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Shift ต่อไป

Shift 3 We found out our customer are better

มุ่งไปที่การทุ่มเทเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการ เพราะโดยสถิติแล้วมากกว่า 60% ของคนเราเชื่อในคนด้วยกัน มีเพียงส่วนน้อยประมาณ 35% เท่านั้นที่เชื่อถือในบริษัท

Word of mouth หรือ พฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปากจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการสื่อสารจากลูกค้าสู่ลูกค้าโดยที่ลูกค้านั้นเป็นผู้พูดแทนตัวของบริษัท และสิ่งที่เค้าจะพูดก็คือประสบการณ์การใช้บริการของเค้าซึ่งสามารถมีผลได้ทั้ง Positive & Negative ทั้งเรื่องความประทับใจในการใช้บริการหรือกระทั่งข้อปกพร่องของการบริการ

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทำให้ HubSpot ใส่ใจกับ Customer experience มากเป็นพิเศษและข้างล่างนี้คือ HubSpot Customer Code หรือคำสัญญาที่ทาง HubSpot สัญญากับลูกค้า

HubSpot Customer Code

  1. Earn customer attention don’t steal it
  2. Treat customer like person not persona
  3. Solve for customer success not HubSpot system
  4. Use customer data but don’t abuse it
  5. Ask on customer feedback and act on it
  6. Own your screw up
  7. Help customer to help HubSpot by Helping customer
  8. Customer don’t mind paying but do mind being played
  9. Don’t block customer exit
  10. Doing the right thing, Even when it hard *Especially when it hard

Shift 4 Sometimes you just got to rebuild a spaceship mid travelled into galaxy

“วิธีที่ลูกค้าเลือกและซื้อสินค้าเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา”

ด้วยประโยคข้างต้นจึงทำให้นักการตลาดต้องคอยเปลี่ยนวิธี “พาลูกค้าไปที่ตลาด”

จากที่ก่อนหน้านี้เราทำการตลาดโดยการใช้ Marketing Qualify Lead (MQL) กลุ่ม Lead ที่มี Potential สนใจในตลาดของชนิดสินค้าของเรา ในตอนนี้กำลังถึงคราวที่จะปรับเปลี่ยนเป็น Product Qualify Lead (PQL) หรือ Lead ที่มี potential สนใจในตัวสินค้าโดยตรงซึ่งการ Shift นี้ทำให้เพิ่มโอกาส Conversion และโอกาสที่จะปิดการขายสำเร็จให้เพิ่มมากขึ้นโดยแลกมากับการที่นักการตลาดจะต้องทำ research ให้มากขึ้นเพื่อระบุตัวกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับผู้ที่ตรงตาม PQL มากที่สุดแทน

และบางครั้งกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ทุกอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารของแบรนด์เพราะบางครั้งทุกอย่างอาจจะถูกอยู่แล้วแต่ผิดที่คุณก็เป็นได้ ดังนั้นหัวใจหลักของ Shift นี้คือการที่นักการตลาดจะต้องรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่และเป้าหมายคืออะไรต้องใช้วิธีไหนแผนสำรองมีไหมและถ้าเกิดบางสิ่งขึ้นจะต้องรับมืออย่างไร

เมื่อสามารถทำทั้งหมดนี้ได้มันจะสามารถช่วยพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางฝั่ง Marketing team & Sale team

“So, there you have it. You get blocked, you breakthrough. You become better.”