ก่อนที่เราจะพูดถึงเทคนิคและวิธีการหา Lead สำหรับการทำธุรกิจนั้น เราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า Lead คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

คำว่า Lead ถ้าให้นิยาม มันหมายถึง “คนที่ได้แสดงความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ และมี coinformation ช่วยให้เราระบุตัวตนได้แน่นอน”
อาจเรียก Lead ว่า “ว่าที่ลูกค้า” หรือ “คนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า” ก็ได้

เป็นบุคคลที่แสดงความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอหรือมอบให้ รวมทั้งยังมีข้อมูลที่สามารถติดต่อระบุตัวบุคคลได้ บางคนอาจมีข้อสงสัยว่า แล้วจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็น Lead จะขออธิบายตามความเป็นจริงว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่ให้กันได้ง่ายๆ ผู้ที่จะให้ย่อมต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามอบให้ มีความสนใจ และไว้ใจเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้น จึงยินดีที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคไว้ ทำให้ธุรกิจสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ สิ่งนี้นี่เองที่เรียกว่า Lead แต่ข้อควรระวังก็คือ ไม่ควรจะไปเหมารวมกับคำว่า “ลูกค้า” เพราะ Lead ยังไม่ใช่ลูกค้า แต่เป็นบุคคลที่มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต ถ้า Lead คือคนที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้า แน่นอนว่าธุรกิจก็ต้องอยากได้ Lead เป็นจำนวนมากๆ

Lead Generation หมายถึง “การสร้าง Lead” นักการตลาดมักคุยกันเรื่อง Lead Generation ว่ามันจะมีวิธีการทางการตลาดอะไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง Lead

ความสำคัญของ Lead Generation คือ Lead ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การขายก็ง่ายขึ้น เพราะสานสัมพันธ์ต่อได้ง่าย เพราะมีคนมากมายอยู่บนโลกออนไลน์ แต่เราไม่สามารถทราบได้ง่ายๆ เลยว่าใครกันแน่ที่สนใจสินค้าหรือบริการของเราจริงๆ

แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับความพยายามในการติดตามผู้ที่ไม่เคยคิดจะซื้อสินค้าหรือบริการของเราเลย ซึ่งการทำ Lead Generation จะมี 4 องค์ประกอบหลักได้แก่

        Offer – ข้อเสนอพิเศษ การบอกให้ผู้คนรับรู้ถึงข้อเสนอพิเศษที่ทางแบรนด์ได้นำเสนอ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่าในสายตาของกลุ่มผู้ชม เช่น E-book , Coupon, ข้อมูลเชิงลึก, ตัวอย่างสินค้าทดลอง หรือการให้คำปรึกษาฟรี เป็นต้น

Call-to-Action (CTA) – กระตุ้นให้เกิดการกระทำ เมื่อคุณนำเสนอ Offer แล้ว จำเป็นที่จะต้องมี CTA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกระทำการอะไรบางอย่าง ผ่านรูปภาพ ตัวหนังสือ หรือปุ่มกด เพื่อส่งผู้ชมไปยังหน้า Landing Page เพื่อรับ Offer นั้นๆ

Landing Page – หน้าเว็บไซต์แสดงรายละเอียดการขอรับ Offer หน้าเว็บไซต์ของ Landing Page นั้น จะแตกต่างจากหน้าเว็บไซต์ Content อื่นๆ ทั่วๆไป เพราะหน้าของ Landing Page นั้น จะมีเพียงจุดประสงค์เดียวและคำสื่อสารเดียว ที่ต้องการให้ผู้ชมทำการกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดหรือรับข้อเสนอพิเศษ โดยจะมีรายละเอียดของข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการรับข้อเสนอพิเศษนั้น ๆ

Form  แบบกรอกข้อมูล คุณไม่สามารถสร้าง Leads ได้หากไม่มีแบบฟอร์มให้ผู้ชมกรอกข้อมูลเพื่อแลกกับการรับข้อเสนอพิเศษ ดังนั้นแบบฟอร์มที่ดี จะต้องขอข้อมูลการติดต่อของผู้รับข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์ติดต่อ หรืออีเมล์ เป็นต้น

เทคนิคในการทำ Lead generation

         เทคนิค Scarcity (ความขาดแคลน) คุณจะสังเกตได้ว่า อะไรก็ตามที่มีจำนวนจำกัด มักจะมีความต้องการสูงกว่าอยู่เสมอ เป็นเรื่องปกติของ Demand กับ Supply โดยคุณสามารถใช้เทคนิค Scarcity ได้ทั้งข้อจำกัดเรื่องเวลา,ข้อจำกัดเรื่องจำนวน หรือใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน

         เทคนิค Trendy Content เหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน หรือการทำตามความนิยม การที่สร้าง Content เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ก่อให้เกิดการแพร่กระจายและแชร์ต่อกันบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว และยิ่งคุณสามารถทำ Content ออกมาได้ก่อนใครและมีคุณภาพสูงด้วยแล้วล่ะก็ ผู้คนก็จะยิ่งบอกต่อกันเพราะมีของดีและเร็วขนาดนี้

         เทคนิคการทำ Content  เพราะสิ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับกลุ่มเป้าหมายได้ก็คือ Content ที่มีความพิเศษที่น่าจะช่วยให้คุณเก็บ Lead ได้ เช่น E-book, Whitepaper, Info graphic, Video เป็นต้น และสร้างสรรค์ Content Offer เอาใจการซื้อที่ต่างกัน เลือกในแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเรา

         เทคนิคการทำ Call-to-Action (CTA) ซึ่ง CTA นั้นเป็นการระบุให้ผู้ชมกระทำการบางอย่างเพื่อให้ได้ข้อเสนอพิเศษนั้นมา ดังนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำสวยหรู แต่ให้เข้าใจง่ายและชัดเจน อีกทั้งตำแหน่งของการวางของ CTA ก็สำคัญ ควรเป็นจุดที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และการเพิ่มการแสดงผล CTA ของคุณเป็นสองเท่าก็จะสามารถเพิ่มจำ นวน LEAD ได้มากขึ้นด้วย

         เทคนิคการทำ Landing Page โดยหน้า Landing Page มีหน้าที่ในการให้คำอธิบายรายละเอียดถึงข้อเสนอพิเศษที่ผู้ชมจะได้รับเมื่อพวกเขาได้ทำการลงทะเบียน โดยองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในลงทะเบียนให้มีอัตราที่สูงขึ้น (Increse Conversion Rate) จำนวน Landing Page ก็ยิ่งเพิ่มจำนวน leadด้วย จากสถิติของเว็บไซต์ Hubspot.com พบว่า การเพิ่มจำนวน Landing Page เพียง 5 หน้า ก็ส่งผลให้ Lead มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 55% นั่นหมายถึง คุณมีโอกาสในการปิดการขายที่สูงขึ้นตามไปด้วย

         เทคนิคการสร้าง Form สัดส่วนของคำถามในแบบฟอร์มเหล่านั้น ควรมีความสมดุลกัน คุณควรรวบรวมเอาเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการจริงๆ และต้องจัดรูปแบบให้สั้นกระชับสะดวกต่อการให้ข้อมูล เพราะบางครั้งผู้คนจะไม่ยอมกรอกแบบฟอร์มเพียงเพราะมัน “ดู” ยาวเกินไปและอาจใช้เวลานาน

   เทคนิคสร้างความมั่นใจด้วยการรับรองความปลอดภัย เพิ่มข้อความด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (หรือลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว) ที่จะรับรองว่า อีเมลของพวกเขาจะไม่ถูก แชร์หรือขาย โดยหากแบบฟอร์มของคุณต้องการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ก็ควรมีโลโก้รับรองด้านความปลอดภัย, การจัดอันดับ BBB หรือการรับรองต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบว่าข้อมูลของตนจะปลอดภัย

นี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆในการทำ Lead generation เพื่อเพิ่มจำนวน Lead ให้กับธุรกิจของคุณ ถ้าหากสนใจเรื่องของ lead generation และเทคนิคการสร้าง Lead คุณภาพ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิก……..)
         สุดท้ายนี้ Qualify Leads หรือ คุณภาพของรายชื่อผู้มุ่งหวัง นั้นสำคัญกว่าจำนวน (Quantity Leads) LEAD ที่ดีก็เป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่า