การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด – 19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานครั้งใหญ่ เมื่อรัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work From Home (WFH) เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  บริษัทต่างๆล้วนขานรับนโยบายอย่างเร่งด่วน นำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการ Work Form Home แบบกะทันหัน ทั้งในส่วนของตัวพนักงานเอง และเจ้าของธุรกิจด้วย

แต่ทั้งนี้การ Work From Home นั้นมิใช่ว่าเพียงทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านและทำงานได้เลย  แต่ละธุรกิจ แต่ละบริษัทต่างก็มีการเข้าถึงข้อมูล วิธีการทำงาน  และมีลักษณะในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน หากเป็นธุรกิจ E-Commerceธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดออนไลน์ ทำโฆษณาออนไลน์ อาจจะเคยชินกับการ Work Frome Home แต่หากเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มขายออนไลน์ เริ่มทำการตลาดออนไลน์ ธุรกิจ SME แบบขายหน้าร้าน  หรือธุรกิจประเภทอิ่นๆ อาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการ Work From Home กันสักหน่อย ทั้งการทำความเข้าใจข้อตกลงในการ Work From Home การเตรียมเครื่องมือสำหรับการ Work From Home และการเตรียมพร้อมในด้านอื่นๆด้วย เจ้าของธุรกิจเตรียมปรับตัวอย่างไร และพนักงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

 1. สร้างข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนดในการทำงาน Work Fome Home ร่วมกัน

การทำงานที่บ้านหรือ Work Form Home คือการเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน มิใช่การพักอยู่บ้าน ทุกคนยังต้องอยู่ในระเบียบของการทำงาน เพียงแต่บริษัทต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานให้เหมาะสมกับการ Work From Home เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและราบรื่น งานจึงจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  โดยที่พนักงานไม่รู้สึกอึดอัด เงื่อนไขและข้อกำหนดนั้นได้แก่ ระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจน อาทิ เริ่มงาน 9.00 – 18.00 น. หลังจากนั้นถือเป็นเวลาส่วนตัวของพนักงาน หากบริษัทไม่ได้กำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน อาจจะทำให้พนักงานเกิดความไม่แน่ใจในการวางตัวสำหรับการทำงานแบบ Work From Home และอาจจะทำให้การทำงานเลยเถิดกินเวลาส่วนตัวของพนักงานจนพนักงานเกิดความเครียดได้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆเช่น กำหนดวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน กำหนดขั้นตอนการรายงานการทำงาน กำหนดโปรแกรมซอฟแวร์ที่จะใช้ในการทำงาน ฯลฯ เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคง และรู้สึกปลอดภัยในการทำงานแบบ Work From Home

 1. จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการ Work Form Home ให้พร้อม

บริษัทบางแห่งไม่คุ้นเคยกับการทำงานแบบ Work From Home เท่าไรนัก พนักงานเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับสำงานแบบ Work From Home และอาจจะไม่เคยศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานแบบ Work From Home มาก่อน จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการ Work Form Home ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการทำงาน หรือว่าซอฟแวร์ โปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ อาทิ โปรแกรมสำหรับการแชร์ข้อมูลในการทำงานร่วมกัน โปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Microsoft Teams ฯลฯ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน

อุปกรณ์สำคัญในการ Work Form Home

 • Labtop ควรเป็นแบบมีกล้อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • หูฟัง
 • อินเตอร์เนท

โปรแกรมสำคัญสำหรับ Work From Home

 • Line หรือโปรแกรมสำหรับติดต่อสื่อสารอื่นๆ
 • Work Place / Work Chat
 • One Drive
 • Microsoft Teams
 • Zoom
 • Vitual office Solution
 • โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร การแชร์ข้อมูล เป็นต้น
 1. ซ้อม Work Form Home เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

เมื่ออุปกรณ์พร้อม ระบบพร้อม เงื่อนไขชัดเจนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเด็ดขาดคือการซ้อม Work From Home เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การปฏิบัติงานแบบ Work From Home ที่ถูกต้อง และหากมีการติดขัดตรงจุดใดจะได้แก้ไขก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานจริง หากไม่มีการซ้อม Work Form Home เมื่อมีการติดขัดขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล ขั้นตอนการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ อาจจะทำให้การประชุม หรือการปฏิบัติงานล่าช้าได้ การซ้อมก่อน Work From Home จึงเป็นสิ่งสำคัญ มาก เพื่อทุกคนในบริษัทจะได้เข้าใจถึงขั้นตอนจริงในการปฏิบัติงานแบบ  Work From Home

New call-to-action

 1. เตรียมความเชื่อมั่นในการทำงาน

สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจเตรียมปรับตัวคือ การเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตัวพนักงาน เนื่องจากช่วงการทำงานแบบ Work From Home นั้นเจ้าของธุรกิจจะไม่ได้มองเห็นว่าพนักงานนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะเหมือนการทำงานที่ออฟฟิศ สิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องมีคือความไว้วางใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเหมือนดังเดิม เพราะหากเจ้าของธุรกิจปราศจากความไว้วางใจแล้ว จะทำให้การทำงานเดินไปข้างหน้าด้วยความลำบาก ทั้งยังสร้างความรู้สึกแย่ให้ทั้งสองฝ่ายด้วย

 1. เปิดใจรับฟังปัญหา

แม้จะมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ แต่ถึงอย่างไรการทำงานแบบ Work From Home นั้นก็ยังแตกต่างกับการทำงานในออฟฟิศ ทั้งในด้านความพร้อมของเครื่องมือและบรรยากาศ และแม้ว่าจะมีการเตรียมตัวอย่างดี แต่ก็ยังอาจจะเกิดปัญหาและการติดขัดในขั้นตอนการทำงานได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรเปิดใจรับฟังปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง Work From Home และพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น และสบายใจทั้งสองฝ่ายในช่วงภาวะวิกฤต

แม้จะเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวหลายอย่าง แต่ถ้าหากเจ้าของธุรกิจมีการวางแผนในการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม Work From Home ที่ดี ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอน