test-hubspot

Inbound PR คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญในการทำตลาดยุคนี้

กลยุทธ์ Inbound PR ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างรวมทั้งใช้ในการพัฒนา PR value หรือมูลค่าของการประชาสัมพันธ์เพราะในปัจจุบันนี้การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์ต่างให้ความสำคัญ บริษัทต้องมีการวัดผลตอบรับจากลูกค้าและการรับรู้ของผู้รับสื่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อแบรนด์พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชมเกิดความรู้สึกด้านลบขึ้น ซึ่งการวัดผล PR Value แบบเดิมที่ใช้การวัดขนาดพื้นที่สื่อที่พูดถึงแบรนด์หรือการวางตำแหน่งของแบรนด์นั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป อีกทั้งวิธีการแบบเดิมนั้นอาจวัดผลได้ไม่ชัดเจนนักอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการแบบใหม่ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์และสามารถวัดผลลัพธ์ของการ PR ได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ