Mobile Marketing Services

Mobile SMS Marketing

ช่องทางและแผนการใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกวัน และโทรศัพท์ก็กำลังเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

จำนวนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ PC และนั่นเป็นเห็นผลที่เราไม่ควรมองข้ามการเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางนี้ Mobile SMS Marketing สร้างโอกาสให้มากกว่าผู้ใช้ที่ขยายแบนเนอร์โฆษณา ซึ่งง่ายต่อการมองพลาดบนจอมือถือซึ่งมีโอกาสมากขึ้นในการไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเวลาและสถานที่ไหนก็ได้

1 Way SMS

Mobile Marketing ให้โอกาสกว้างขึ้นในการเข้าถึงลูกค้าในระดับใกล้ชิดมากขึ้น ทุกวันนี้เราสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น ไม่ใช่แต่ อายุ เพศ หรือที่อยู่แต่ยังมีความสนใจ browsing data ของโทรศัพท์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2 Way SMS

Web Service ยอมรับรองให้คุณเป็นผู้เข้าใช้ และตรวจสอบการซื้อขายของผู้ใช้ผ่านทาง Two Way SMS การสื่อสารไร้สาย การขอตรวจสอบจะถูกส่งให้ผู้ใช้ผ่านข้อความ และผู้ใช้จะตอบรับการตรวจสอบผ่านข้อความเช่นกัน

41%

Post Engagement Rate Increase

21%

Page Engagement Rate Increase

+80k

Page Views In Average

180k

Downloads

เราวิเคราะห์กลยุทธทางการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามความต้องการของลูกค้าและปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจ อย่าพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจของคุณ!

Mobile First Design

เราใช้ cross-channel approach ที่มีช่องทางโทรศัพท์มากมายรวมถึง การตลากทางการโฆษณาผ่าน sms รวมอยู่ด้วย

Accurate Targeting

เรารู้ถึงศักยภาพของ Mobile Marketing ซึ่งการโฆษณาผ่านโทรศัพท์จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ  

SMS Campaings

เราใช้ cross-channel approach ที่มีช่องทางสำหรับโทรศัพท์มากมายรวมถึงการโฆษณาผ่าน SMS รวมอยู่ด้วย

Our case studies

See all projects

บอกเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ

ให้เราช่วยคุณพัฒนาธุรกิจออนไลน์และเติบโตด้วยความเข้าใจ

ประสบความสำเร็จด้านออนไลน์ - ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่เนี้ยบและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?

Testimonials

See all testimonials
Fields marked with an * are required

(optional)

(optional)

Please, let us know any particular things to check and the best time to contact you by phone (if provided).