Software Development

บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ระดับแนวหน้า และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เห็นได้จากผลงานหลากหลายผลงานของบริษัทที่ทำร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างเช่น กระทรวงต่างประเทศ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกส่วนของการพัฒนาและหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางระบบ, การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ, การออกแบบระบบ, การพัฒนาระบ, การทดสอบระบบ, การอบรมและติดตั้งระบบ รวมถึงบริการบำรุงรักษาระบบภายหลังการส่งมอบซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า และการใช้งานระบบในระยะยาว

สนใจบริการ Software Development ลงทะเบียนเพื่อรับการติดต่อกลับ

เรายินดีให้คำปรึกษา ฟรี!!!