OUR SERVICES

Key Opinion Leader

การทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ในปัจจุบัน นอกจากการทำเว็บไซต์หรือ Social Mediaแล้ว ก็ยังมีการทำการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการมาช่วยโปรโมทโฆษณาอีกด้วย ซึ่งวิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญ เพราะผู้ใช้ในปัจจุบันเชื่อถือบุคคลที่ตัวเองชื่นชอบหรือมีอิทธิพลเหล่านี้มากกว่าสิ่งที่แบรนด์พูด ดังนั้นการให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์หรือมีอิทธิพลต่อสินค้านั้นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโปรโมทควบคู่กับการทำโฆษณาในด้านอื่นๆ ก็จะยิ่งทำให้การตลาดของลูกค้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทของเราเห็นความสำคัญและมีประสบการณ์ในการติดต่อจนถึงร่วมงานกับเหล่า Influencers มากมายในรูปแบบและกลุ่มต่างๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการตลาดจะประสบผลสำเร็จและเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

Will Take Your Next Project In An Other Planet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.