เว็บไซต์

กรมทรัพยากรธรณี

URL

Techstack

  • WordPress V.6.1.1

  • Ubuntu

  • MySQL

  • Nette Framework

  • Nginx

  • PHP

  • TypeScript

  • ASP.NET