สำหรับใครที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Inbound Marketing อาจจะได้ยิน 2 คำนี้บ่อยๆ

คือคำว่า Buyer’s Personas และคำว่า Buyer’s Journey นั่นเอง

แต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่า Buyer’s Personas กับ Buyer’s Journey แตกต่างกันอย่างไร ?

เดี๋ยวจะพาไปดูความหมายของแต่ละคำกันค่ะ ว่าความหมายคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

32651798 – set of avatars: designer, teacher, scientist, sportsman, businessman, student, developer, manager, doctor. vector illustration, flat icons. characters for web

Buyer’s Journey คือ กระบวนการซื้อของลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ

ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

1. Awareness Stage : (ขั้นตอนของการตระหนักรู้) 

คือ การที่ผู้ซื้อรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาอะไรสักอย่าง

2. Consideration Stage : (ขั้นตอนของการพิจารณา)

คือ การที่ผู้ซื้อ รู้ถึงปัญหาของตนเองว่าคืออะไร และทำการค้นควาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น

3. Decision Stage : (ขั้นตอนของการตัดสินใจ)

คือ การที่ผู้ซื้อ ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา ว่าจะใช้วิธีใด

Buyer’s Personas คือ แบบจำลองการใช้ชีวิตและลักษณะนิสัยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง Personas ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะนิสัย ความสนใจ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

โดยการหาข้อมูลในการสร้าง Personas นั้น อาจจะมาจากข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ที่เก็บรวบรวมมาจากวิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเก็บ Feedbackเป็นต้น หรืออาจจะสร้างจากกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มี (กลุ่มลูกค้าในอุดมคติ) ก็ได้ แต่วิธีนี้จะค่อนข้างยากขึ้นสักเล็กน้อย เพราะต้องสร้างจากบุคคลที่จินตนาการขึ้นมาล้วนๆ

โดยเราจะเรียก Buyer’s Pesonas แบบสั้นๆว่า Personas ค่ะ

สรุป 

Buyer’s Journey คือ กระบวนการการซื้อของลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ

Buyer’s Personas คือ แบบจำลองการใช้ชีวิตและลักษณะนิสัยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นั่นเอง !