วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง ROI โฆษณาของคุณ

HOW

1.Consumer insight

2.Full funnel marketing

การมาถึงของยุครุ่งเรืองของ Smartphone หล่อหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค

 • เวลาในการเสพเนื้อหาของผู้บริโภคลดลง
 • เวลาที่ใช้ในการพิจราณา (Thought processing) โดยเฉลี่ย 300 milli second
 • ความเร็วในการอ่าน (Reading speed) โดยเฉลี่ยประมาณ 500 คำต่อนาที

1.Consumer insight

*โทรศัพท์มือถือเป็นความสำคัญหลัก

Video content เป็นนิยมในการรับชมผ่านรูปแบบ Mobile มากขึ้นเนื่องด้วยความง่ายต่อการรับชมได้ทุกที่ผ่านมือถือ และรูปแบบเนื้อหาที่สั้นลงทำให้สะดวกในการรับชมเนื้อหาทุกที่ทุกเวลามากขึ้น โดยเนื้อหาหลักต้องกระชับและสื่อสารสิ่งที่ Brand ต้องการจะสื่อทั้งหมดภายในเวลา 3 วินาทีแรก เพราะนั้นคือ 3 วินาทีที่จะตัดสินว่าเป้าหมายจะสนใจดูเนื้อหาของคุณต่อหรือไม่

2.Full funnel marketing

-ใช้ Facebook Ads Campaign objective เพื่อแบ่งแยก Ads campaign ตามแต่ละ Objective ช่วยในการทำ personalize content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ campaign และ Objective

-Campaign optimization การ monitor & optimized เพื่อคอยสอดส่องและปรับปรุงให้ target audience เป็นกลุ่มที่เราต้องการจริงๆและสามารถใช้ในการทำการตลาดต่อไปได้ในอนาคต

-ใช้ AI Automatic Placement + Auto Advance Matching ของ Facebook Ads ในการช่วยหากลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่และเป็นที่ต้องการ

โดยกลุ่มเป้าหมายจะมาจาก 3 ทางหลักๆ

1.Onsite = Audience ที่มาจากทางบน Facebook platform อยู่แล้ว
2.Offsite = Audience ที่มาจากการ Click direct link มาจากช่องทางอื่นๆ (Track ด้วย Pixel)
3.Offline = Audience ที่มาจากการทำการตลาดผ่านทาง Campaign การตลาด Offline ต่างๆ

และเพิ่มเติมด้วยอีก 2 รูปแบบการ segment audience

 • Value based แบ่งแยก audience ตามคุณค่าและความเป็นไปได้ในการขายของลูกค้าทำให้แผนแต่ละแผนจะเหมาะสมกับลำดับความสำคัญของลูกค้าตามลำดับขั้น
 • Offline data ใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากการใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมจาก Offline marketing เพื่อดู Potential และลดการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรในบางกรณีที่อาจจะสามารถใช้ asset ชุดเดียวกันในการทำการตลาดได้

Start Ads on Linked-in

ในปัจจุบันจำนวนบัญชีผู้ใช้งานในฝั่ง Asia Pacific มีมากกว่า 180 ล้าน user โดยผู้ใช้ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก platform Linked-in นั้นไม่ใช่ Social media เพื่อความบันเทิงทั่วๆไปอย่าง Facebook, Instagram หรือ Twitter แต่ Linked-in นั้นเป็น Social media เพื่อสร้าง Connection ของผู้ใช้กลุ่มวัยทำงานซึ่งจะมีความจริงจังและ Professional และโอกาสที่จะอ่าน Content ของเรามากกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับจำนวน Traffic ที่น้อยกว่า Main stream social media อื่นๆ

Linked-in เป็น Platform ที่เหมาะกับธุรกิจแบบ B2B มากเพราะในส่วนของ Linked-in page จะเป็นพื้นที่เป้าหมายจะสามารถมาเจอคุรและในพื้นที่นั้นคุณจะสามารถใส่รายละเอียดทั้ง Company Vision & Mission, Corporate identity, Business type, Organization type, Description, Location และที่สำคัญที่สุด Website URL

Content tips

 1. React to content related with your brand
 2. Include Video, Document or customer image that show about your brands
 3. Make to side conversation interact with audience and ask question

Linked-in ads

ในพื้นที่ Platform ของ Linked-in จะมีความ Professional มากกว่าและมีนักการตลาดมากมายอยู่บน Platform อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ HubSpot โดยตรงและทำโฆษณาโดยใช้ฐานลูกค้าของ CRM บน HubSpot ได้ทันที

Ads tips

 1. Invest in visual
 2. Make ads relevant
 3. Clear call to action