โอกาสของ start up ในวิกฤตโควิด

แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ จนธุรกิจ Start up หลายบริษัทถึงกับถอนใจกับรายได้ที่ลดลง แต่ถึงกระนั้น หากมองอีกแง่มุมนึง ในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะนำไปสู่โอกาสของธุรกิจ Start Up ก็เป็นได้

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

การที่ผู้คนต้องปรับตัวด้วยการดำรงชีวิตอยู่ภายในบ้าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมหาศาล สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ผู้คนต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการทำงานแบบ Work From Home การต้องพึ่งพา E-Commerce เพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็น การต้องใช้จ่ายผ่านระบบ E-Banking ล้วนทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คนมากขึ้นทั้งสิ้น จากข้อมูลพบว่าช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ประชากรชาวจีนเองก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทั้ง E-Commerce, Wechat ในการซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็น ไม่เพียงเท่านั้น แต่เดิมมีผู้สูงอายุในจีนเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีในการซื้อของออนไลน์ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จำนวนผู้สูงอายุที่ซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 31% และพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤตโควิดนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เพราะเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังไม่หมดไป  ผู้คนจึงยังกังวลเรื่องความปลอดภัย และเริ่มเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

โอกาสของธุรกิจ Start Up

เมื่อผู้คนคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นจากการ Work From Home หรือการดำรงชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ Start up ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่างธุรกิจทางด้าน Software เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ การส่งผ่านข้อมูล การแชร์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Work From Home เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ธุรกิจส่งอาหาร Delivery ที่ใช้แอปพลิเคชั่นในการเข้าถึงผู้บริโภคในการรับออเดอร์สั่งซื้ออาหาร ธุรกิจเพื่อความบันเทิงอย่าง Tik Tok ที่พบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เนื่องจากสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ที่เปิดให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่าน Video Conference ทำให้สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเจ็บป่วยเบื้องต้นได้โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องไปโรงพยาบาล หรือแม้แต่การค้าขายสินค้าทางด้านการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้  แต่เดิมนั้นส่วนใหญ่จะจำหน่ายหน้าร้าน แต่ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสเอง กลุ่มธุรกิจสินค้าเพื่อการเกษตรก็มีการปรับตัวด้วยการ Go Online ด้วยการเริ่มขายออนไลน์ รับออเดอร์และจัดส่งผ่านการขนส่งต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีให้สั่งสินค้าทางการเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ Line และแพลตฟอร์ม E-Commerce ด้วย หรือแม้แต่ธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างฟิตเนส การออกกำลังกายเอง ก็มีการปรับตัวด้วยการให้คำปรึกษาในการสร้างรูปร่างที่ดีผ่าน Video conference,  การสร้างคอร์สออนไลน์สำหรับลดน้ำหนัก ฯลฯ  ไม่เพียงเท่านั้น แม้แต่การศึกษาเองก็ยังต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่เด็กเล็กเองก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง ธุรกิจด้านการศึกษาเองก็เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ Start Up เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ซึ่งเห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีการใช้ AI ในการจัดการข้อมูล อีกทั้งตลาดInternet Economy ของไทยนั้นใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียน ทั้งยังมีศักยภาพให้เติบโตได้อีกมาก จะเห็นว่าที่ผ่านมามีธุรกิจ Start Up ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย และยังมีโอกาสที่ธุรกิจ Start Up จะเติบโตได้อีก

โอกาสมาแล้ว อย่าลืมว่า Digital Marketing ก็สำคัญ

นอกเหนือจากการปรับตัวด้วยการดึงเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว สิ่งสำคัญที่ธุรกิจ Start Up ต้องไม่ลืมใส่ใจคือการทำการตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing เพื่อสร้างฐานธุรกิจทางด้านออนไลน์ให้มั่นคง เนื่องจากลูกค้าและผู้บริโภคจะเข้ามาค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เจ้าของธุรกิจเองก็ควรสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองผ่านการทำ Content Marketing นอกเหนือจากการทำโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจ Start Up ที่ใหม่ และจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดกับผู้บริโภค การทำการตลาดออนไลน์ มีความจำเป็นที่ต้องใส่ใจในส่วนของ Content Marketing เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์มากมาย อาทิ Hubspot ที่เน้นการทำ Inbound Marketing ด้วยการสร้างข้อมูลผ่าน  Content Marketing, Chat Application อาทิ Messenger ของ Facebook หรือ Line เป็นต้น ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจ Start Up เพิ่มมากขึ้นด้วย