คุณอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่าการตลาดออนไลน์นั้น Content  is  King  หรือ Content คือสิ่งสำคัญกว่าทุกสิ่งที่จะขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันให้ไปข้างหน้า ดังนั้นคนที่จะเริ่มทำการตลาดออนไลน์ก็จะต้องเริ่มต้นทำ Content  Marketing ด้วย

แล้ว Content Marketing คืออะไร หรือคุณคิดว่า Content Marketing หมายความว่าอย่างไร จะช่วยคุณและธุรกิจของคุณได้อย่างไร เพราะถ้าหากคุณไม่รู้ว่า Content Marketing นั้นคืออะไร คุณย่อมไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำ Content Marketing ไปแล้ว แล้วมันไม่ดีกว่าหรือถ้าคุณจะขายของไปเลยตรงๆ โดยไม่ต้องทำ Content Marketing เพราะมันตรงประเด็น ง่าย และไม่ซับซ้อนด้วย แต่จะบอกเลยว่าจริงๆ การบอกรายละเอียดสินค้าราคาต่างๆ ก็คือ Content Marketing ประเภทหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะหลีกหนีการทำ Content Marketing ไม่ได้เลย

หากจะพูดง่ายๆ ก่อนที่คุณจะขายสินค้าหรือบริการนั้น คุณย่อมต้องแนะนำตัวในฐานะคนขาย แนะนำสินค้าและบริการ บอกถึงสรรพคุณ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ราคา รายละเอียด วิธีการซื้อ และข้อมูลอีกมากมายที่สำคัญ รวมถึงการหว่านล้อม หรือพยายามสื่อสารให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของคุณนั่นเอง

เหล่านั้นคือ Content Marketing นั่นเอง เพียงแต่ในปัจจุบันนั้นข้อมูลและการสื่อสารเหล่านี้ถูกเปลี่ยนให้มาอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

หากจะมองว่า Content Marketing คือสิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณต้องรู้ หรือจำเป็นต้องรู้ จำเป็นต้องสัมผัส ก็คงไม่ผิด แต่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ไปทำไม ก็เพื่อที่พวกเขาจะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณนั่นเอง

หรือจะบอกให้เข้าใจง่ายขึ้น Content Marketing ก็คือสิ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจต้องการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเอง หรือจะเรียกว่าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์ของคุณก็คงไม่ผิด

โจทย์ที่ต้องคิดคือ ลูกค้าต้องได้ยินได้ฟัง รับรู้อะไรบ้าง ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ เปรียบกับการเดินทางที่คุณกำหนดจุดหมายปลายทาง Content Marketing ก็คือเส้นทางที่คุณวางแผนให้ลูกค้าเดิน เพื่อจะได้มาถึงสถานที่ตั้งของคุณนั่นเอง ซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ว่าระหว่างเดินทางนั้นลูกค้าควรจะพบเจอและรู้อะไร  รู้สึกอย่างไร เพื่อที่พวกเขาจะไม่เดินออกนอกทาง และไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ ถ้าหากเขาไม่เดินทางในเส้นทางของคุณ คุณจะเปลี่ยนอะไรของเขา เพื่อให้เขามาเดินในเส้นทางของคุณ และไปสู่จุดมุ่งหมายของคุณในที่สุด นั่นคือหน้าที่ของ Content Marketing

หน้าที่ของ Content Marketing ก็คือเปลี่ยน แต่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง นี่แหละ คือสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้

  1. เปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่

หากลูกค้าไม่มีข้อมูลธุรกิจของคุณอยู่ในมือเลย Content ของคุณก็ต้องทำหน้าที่ทักทายและให้ข้อมูลของคุณกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านั้นรู้จักคุณ แต่ถ้าหากลูกค้ารู้จักคุณอยู่แล้ว คุณก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณน่าสนใจ  และถ้าหากข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณที่อยู่ในมือของลูกค้านั้นไม่ถูกต้องหรือมีอะไรผิดเพี้ยน คุณก็ต้องแก้ไขให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องรับรู้นั้นถูกต้องผ่าน Content ของคุณนั่นเอง

  1. เปลี่ยนความรู้สึก

จากที่ไม่ได้อยากใช้ก็ต้องอยากใช้ จากที่เฉยๆก็ต้องเริ่มหวั่นไหว จากที่ไม่สนใจก็ต้องรู้สึกสนใจ เพราะความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่คนเราใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วย เช่นเรารู้สึกชอบนาฬิกาเรือนนี้ เลยตัดสินใจซื้อ เรารู้สึกอยากดูหนังเรื่องนี้เราจึงไปที่โรงภาพยนตร์และซื้อตั๋วหนังเพื่อดูหนัง สินค้าหลายๆอย่างหรือปลายๆประเภทไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิต แต่เป็นสินค้าเพื่อเติมเต็มความรู้สึก หรือแม้แต่สินค้าที่จำเป็นในชีวิตเอง ก็ยังต้องใช้ความรู้สึกเพื่อให้สินค้านั้นเป็นผู้ถูกเลือกด้วย

  1. เปลี่ยนความเชื่อ ความคิด

จากที่ไม่คิดว่าดีก็ต้องเปลี่ยนมาคิดหรือเชื่อว่าดี จากที่ไม่เชื่อว่าสินค้าของคุณจะมีประโยชน์ก็ต้องเปลี่ยนมาเชื่อว่ามีประโยชน์ จากที่ไม่เชื่อว่าจำเป็นก็ต้องเชื่อว่าจำเป็น จากที่ไม่เชื่อในสินค้าหรือบริการก็ต้องเชื่อในสินค้าและบริการ เพราะถ้าหากคุณไม่สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายคิดเชื่อได้แล้ว ย่อมจะไม่เกิดการซื้อหรือการใช้บริการขึ้นได้ เพราะพวกเขาจะไม่รักและไว้วางใจในสินค้าและบริการของคุณนั่นเอง อย่าลืมว่า ไม่มีความรักใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความเชื่อใจ เช่นเดียวกันคือ ไม่มีการซื้อที่มั่นคงใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความเชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นดีแต่จะสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง

  1. พฤติกรรม

และสุดท้าย เมื่อลูกค้าเปลี่ยนข้อมูล หรือได้รับข้อมูลใหม่จากคุณผ่าน Content Marketing แล้ว พวกเขาจะต้องรู้สึกดี และเชื่อว่าสินค้าและบริการของคุณจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดไป หรือช่วยให้คุณสะดวกสบาย หรือมีประโยชน์กับเขาได้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเกิดแอ็คชั่น การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสินค้าหรือบริการของคุณ และพฤติกรรมนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีกับสินค้าและบริการของคุณ  หรือก็หมายถึงว่าเปลี่ยนมาใช้สินค้าและบริการของคุณนี่เอง

หากสินค้าของคุณสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งสี่ข้อได้ แสดงว่า Content Marketing  ของคุณสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง