บริหาร Social Media ของ Cipher Co., Ltd. เพียงวันละ 10 นาที

โดยประมาณการ 46% ของคนที่ซื้อของ Online จะตัดสินใจมาแล้วจาก Social Media (ที่มา Nielsen) และ 72% ของคนที่ติดต่อจาก Twitter ต้องการให้องค์กรตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง (ที่มา HubSpot)

เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram Linkedin หรืออื่นๆ นั้นเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างโอกาส ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แต่เราจะต้องใช้เวลาขนาดไหนจากที่เราต้องมาคอยตรวจดูตลอดเวลาเลยหรือไม่ ? หรือแม้กระทั่งว่าจะต้องเริ่มอย่างไร และตอนไหน ?

ebook นี้จะสอนวิธีการตรวจสอบ, ดูแล โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่ทำให้คุณประหยัดเวลาในการวิเคราะห์อย่างง่าย เริ่มได้เลยสำหรับวันนี้

สิ่งที่จะได้จาก ebook นี้

  • ต้องวิเคราะห์อะไรสำหรับ Twitter, Facebok, LinkedIn, Google+, Quora เครื่องมืออะไรที่ช่วยรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย
  • นักการตลาดทั่วไปใช้เวลากันนานเท่าไหร่กับ Social Media
  • ทำมัยการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ ถึงสำคัญ

Download free ebook now