Display Ad. หรือพูดง่ายๆ ก็คือภาพโฆษณา ข้อความ หรืออนิเมชันต่างๆ บน Banner ที่เราเห็นตามเว็บไซต์นั่นเอง เพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นโฆษณาและคลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์หรือโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ ที่นักการตลาดได้จัดทำขึ้นมาบนช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้เมื่อมีการนำกลุ่มเป้าหมายสู่เว็บไซต์แล้วการทำโฆษณาประเภท Display Ad. ยังสามารถทำการ Retargeting หรือการนำเสนอโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์เราซ้ำ เพื่อตอกย้ำให้รู้จักและจดจำแบรนด์ หรือนำไปสู่การซื้อสินค้า ซึ่งวิธีนี้ก็มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านออนไลน์นิยมใช้กัน เช่น Lazada, Agoda, AirAsia และอีกมากมายจะเห็นได้ว่ามีการใช่ Display Ad. อย่างมากมายในปัจจุบัน เพราะเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถดิ่งตรงเข้าสู่โปรโมชั่น เว็บไซต์ หรือเว็บ E-commerce ได้โดยตรง และยังสามารถตอกย้ำกลุ่มเป้าหมายได้อยู่เรื่อยๆ จนทำให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นชินกับแบรนด์และสามารถจดจำแบรนด์ได้ จนถึงที่สุดคือเกิดการซื้อสินค้าเกิดขึ้น