ในวงการ Marketing ปัจจุบัน คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Inbound Marketing นั้น เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุด และสำหรับใครก็ตามที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็สมควรเริ่มทำ Inbound Marketing โดยเร็วที่สุดเช่นกัน

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Inbound Marketing คืออะไร สามารถเข้าไปอ่านในบทความที่เคยเขียนได้เลย

มาดูกันว่า เราจะต้องใช้เวลาขนาดไหนกับการทำ Marketing ที่เรียกว่า Inbound Marketing

Minimum Time Inventment for Continuous Inbound Marketing & Sales Activieis
For Small and Medium Business

  • จากกราฟจะเป็นตัวอย่างของการทำงาน 12 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภท B2B ที่เป็นกลุ่ม SME การคำนวนจะคำนวนแบบ ชั่วโมง/เดือน
  • วงกลมด้านนอก (สีน้ำเงิน) คือจำนวนชั่วโมงในการทำ Inbound Marketing เป็นหลัก
  • วงกลมด้านใน (สีส้ม) คือจำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการทำ Inbound Marketing และ การขาย
  • การทำงานภายในปีแรก อาจจะเป็นการทำงานระหว่าง Agency 40% และภายในองค์กร 60%
  • หลังจากนั้น สามารถโอนงานให้ภายในองค์กรทำกันเองได้ทั้งหมด 100%

จากที่เห็นเวลาทั้งหมด กับงานที่ต้องทำนั้นทั้งหมดต้องใช้เวลา 340 ชั่วโมง / 1 เดือน

ถ้าหากนำมาคิดเปนชั่วโมงการทำงาน จะต้องใช้เวลาถึง 42.5 วัน ดังนั้นจากตัวอย่าง ควรจะใช้พนักงานอย่างน้อย 2 คน ในการทำงานนี้ (คำนวนจาก 1 คนทำงาน 20 วัน/เดือน)

การเริ่มลงมือทำ Digital Marketing ขององค์กรนั้น ควรจะทราบก่อนว่าจะต้องใช้เวลาในแต่ละส่วนงานมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้งานที่ทำนั้น สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายและจุดประสงค์ในการทำที่ตั้งไว้