ก่อนจะทำ Content Marketing ย่อมจะต้องมีการวางแผนในการทำอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ในการทำ Content Marketing ด้วย

วัตถุประสงค์ในการทำ Content Marketing สำคัญอย่างไร?

อย่างเช่นว่าคุณต้องการโปรโมทสินค้าตัวใหม่ที่กำลังจะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย คุณจึงต้องการทำ Content เพื่อแนะนำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้รับทราบว่าคุณกำลังจะนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อที่ลูกค้าจะได้ทราบว่าอีกไม่นานจะสามารถซื้อสินค้าตัวนี้จากบริษัทของคุณหรือร้านของคุณได้ วัตถุประสงค์ในการทำ Content ของคุณก็อาจจะถูกระบุว่า

“เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้า XXX ในประเทศไทย”

แต่คุณต้องอย่าลืมว่า หากคุณตั้งวัตถุประสงค์ว่าเพื่อประชาสัมพันธ์ นั่นหมายความว่าคุณต้องการให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายรับทราบการว่าจะมีการนำสินค้า XXX เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย เท่านั้น ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของคุณก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อ Content ได้รับการเผยแพร่ออกไป คุณต้องวัดผลจากการที่มีคนรับรู้ว่าสินค้า XXX กำลังจะถูกนำมาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมากขึ้น มิใช่จากยอดขาย เพราะ Content เพื่อสร้างความรู้จักกับลูกค้า ย่อมจะแตกต่างกับ Content ที่จะสร้างยอดขาย หรือทำให้คนซื้อสินค้าของคุณ และคุณไม่สามารถตั้งวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง และมาวัดผลอีกอย่างหนึ่งได้ เพราะมันย่อมไม่สัมพันธ์กัน

เพราะฉะนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ในการทำ Content Marketing ให้ถูกต้อง จะทำให้คุณสามารถสร้าง Content Marketing ที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแท้จริง  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้าง Content Marketing ก็มีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1.  เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก

Content เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการ รวมถึงธุรกิจของคุณ เป็น Content ที่ต้องการให้คนที่ไม่รู้จักสินค้าหรือบริการของคุณ ได้รู้จักและรับรู้ว่ามีสินค้าและบริการของคุณอยู่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าอาจจะยังไม่ซื้อหรือยังไม่ได้ใช้สินค้าและบริการของคุณในตอนนี้ แต่พวกเขาจะเก็บคุณไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือก เผื่อพวกเขาต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆขึ้นมาในวันหนึ่ง

Content ประเภทนี้ต้องเป็น Content ที่ย้ำแนะนำสินค้าหรือบริการ หรือย้ำชื่อแบรนด์ของคุณให้ชัดเจน และทำให้คนสามารถทำความรู้จักกับคุณได้ อย่างเช่นคุณอาจจะเห็น Content หรือ โฆษณา บางตัวใน Facebook และคุณเองก็กดติดตามเพจนั้นๆที่คุณสนใจเอาไว้ แต่คุณอาจจะยังไม่ซื้อหรือใช้บริการในเดี๋ยวนั้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแบรนด์นั้นกำลังสื่อสารทำความรู้จักกับคุณผ่าน Content นี้อยู่ และเขาก็ทำได้สำเร็จ เพราะทำให้คุณติดตามสินค้าหรือบริการของเขาได้

สิ่งสำคัญของการสร้าง Content ประเภทนี้คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการหรือสนใจสินค้าหรือบริการของคุณให้ถูกต้อง และการแนะนำตัวต้องสั้น กระชับ และชัดเจนด้วย

หากเป็น Content แนะนำสินค้าหรือบริการของคุณ ต้องวัดผลจากการที่กลุ่มเป้าหมายนั้นรู้จักคุณมากขึ้น (มิใช่จากยอดขาย)

  1. เพื่อเล่าเรื่องแบรนด์ของคุณให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้

หรือจะเรียกว่า Content เพื่อสร้างแบรนด์ก็คงไม่ผิด เป็น Content ที่สร้างให้แบรนด์ของคุณเป็นที่สนใจ และมีตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น บอกถึงที่มาที่ไป และทิศทางของแบรนด์คุณ  นอกจากนี้ยังช่วยให้แบรนด์ของคุณน่าสนใจอีกด้วย ยิ่งคุณสามารถสร้าง Content ที่เล่าเรื่องให้แบรนด์ของคุณมีคุณค่ามากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณมากเท่านั้น ทำให้หลายแบรนด์พยายามเล่าเรื่องแบรนด์ของตนเองให้น่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากที่สุด

หากเป็น Content ประเภทนี้  คุณอาจจะวัดผลด้วยผลสำรวจคุณค่าของแบรนด์จากกลุ่มเป้าหมาย

  1.  เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

เป็น Content เพื่อสร้าง Engagement ก็ว่าได้ ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ Content ประเภทนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และเป็น Content ที่ทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณจงรักภักดีกับแบรนด์และธุรกิจของคุณด้วย สามารถวัดผลได้จากลูกค้ายังคงมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

  1. เพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยตรง

อาจจะเป็นโปรโมชั่น หรือแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นContent ที่ต้องวัดผลจากยอดขาย เป็น Content ที่พุ่งตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายต้องกระทำการบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของคุณก็คือการซื้อสินค้าและบริการนั่นเอง แต่เป็น Content ที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหากลูกค้ายังไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ หรือคุณส่งไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย Content นี้อาจจะถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว และอาจจะกลายเป็น Content ที่น่ารำคาญได้ในทันที

และแน่นอนว่าหากคุณตั้งวัตถุประสงค์ของ Content เพื่อขายแล้ว คุณย่อมวัดผลจากยอดขายนั่นเอง

  1. เพื่อแก้ปัญหาหรือแนะนำเทคนิคต่างๆให้ลูกค้า

การทำ Content เพื่อแก้ปัญหาหรือ Content ที่ลูกค้าได้รับประโยชน์โดยตรงยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้ามักจะมองว่าตนเองได้รับอะไรมากเท่าไหร่ก่อนจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการเสมอ ซึ่ง Content  นี้สามารถวัดผลได้จากการที่กลุ่มลูกค้ามีปฎิสัมพันธ์กับแบรนด์เพิ่มขึ้น เกิดการแชร์มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเห็นว่า Content นี้มีประโยชน์ก็ย่อมจะอยากแชร์ออกไป

คุณอาจจะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Content ที่หลากหลายและมากมาย ซึ่งมีมากกว่าที่ยกตัวอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องไม่ลืมคือ วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน และการวัดผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย