การตั้งชื่อ Title สำหรับเรื่อง SEO นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ

ชื่อ keyword ควรจะอยู่ตำแหน่งแรกของ Title ตามโดยประโยคที่ให้อ่านแล้วยังเป็นประโยคที่เข้าใจง่าย ซึ่ง Title นี้จะไปแสดงในหน้า Search ของ Google จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นประโยคที่อ่านแล้วผู้อ่านเข้าใจได้ว่าจะหาข้อมูลที่เขาต้องการค้นหาได้จากเว็บไซต์ของเรา หาเขาคลิ๊กเข้ามา

เหตุผลที่ต้องนำ Keyword มาไว้ที่ตำแหน่งแรก ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าต่ำแหน่งนี้จะได้ คะแนนที่ดีที่สุด ซึ่งหากเราเปลี่ยนมาใส่ Keyword ที่ท้ายสุดของ Title เราจะต้องคอยระวังว่า Title จะยาวเกินไปจากจำนวนตัวอักษรที่ Google สามารถแสดงผลที่หน้า Search ได้

เครื่องมือที่สามารถเอามาช่วยในการตั้งชื่อ Title ได้ คือ

https://moz.com/blog/new-title-tag-guidelines-preview-tool

จากตัวอย่าง หน้านี้เรา Focus Keyword “การตั้งชื่อ title” และ คำว่า “เว็บไซต์” จึงตั้งชื่อ ว่า “การตั้งชื่อ Title ของเว็บไซต์ที่ถูกต้อง” โดยมี Keyword และประโยคที่ คน Search แล้วเชิญชวนให้คนคลิ๊กเข้ามาอ่าน