การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบันนี้ ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและมีความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งแต่เดิมนั้นการตลาดที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้กันจะเป็นการตลาดแบบเชิงรุกที่มีการนำเสนอข้อมูลให้ถึงลูกค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์, วิทยุ, ป้ายโฆษณา, หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่เรียกกันว่าการตลาดแบบ Outbound marketing แต่ในทุกวันนี้ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงมีวิธีการทำตลาดรูปแบบใหม่นั้นก็คือ Inbound marketing ที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้

การตลาดแบบ Inbound marketing เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงแบรนด์จากเดิมที่บริษัทต้องทำการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้า แต่การตลาดแบบ Inbound marketing นี้จะเปลี่ยนวิธีการโดยสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในแบรนด์และเข้ามาหาเอง โดยเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะต้องเป็นเนื้อหาที่แสดงถึงคุณลักษณะดี ๆ ของแบรนด์เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน จากนั้นจึงทำการเผยแพร่ออกสู่สื่อและ Social media ต่าง ๆ โดยอาจจะเน้นจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้าเพื่อกระตุ้นความสนใจ จากนั้นลูกค้าก็จะเกิดความสนใจและเข้ามาหาเอง

การตลาดแบบ Inbound marketing นั้นใช้วิธีการสร้างเนื้อหาเพื่อนำเสนอคุณค่าของแบรนด์ให้แก่ผู้คนจำนวนมาก โดยใช้ลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำหรือชื่นชอบสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายคนอื่น ๆ ซึ่งนักการตลาดอาจใช้ช่องทางในการเข้าถึงอย่างเช่น Social media รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีและทำ SEO ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น

Inbound marketing ทำได้อย่างไร

ผู้คนในยุคดิจิทัลมีความคิดเป็นของตนเองและค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองอย่างอิสระ ซึ่งในแต่ละวันพวกเขาจะใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์อยู่เกือบตลอดเวลาและในทุกที่ที่ต้องการ

Google เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะให้คำตอบแก่สิ่งที่ที่ผู้คนในยุคนี้ต้องการ ทำให้การทำ SEO มีความสำคัญมากขึ้น เพื่อแสดงเนื้อหาของแบรนด์ให้เข้าถึงผู้คนที่ทำการค้นหาเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตามการทำ SEO ก็ยังขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ทำให้เนื้อหาที่บริษัทตั้งใจทำมาอย่างดีอาจเข้าไม่ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการใช้ Inbound marketing จึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ โดยการเลือกใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อ่านกันเป็นประจำ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอิทธิพลในสื่อแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับแบรนด์ลงไปในเนื้อหาที่เขียนให้แก่ผู้อ่าน เพื่อเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อย่างแนบเนียนและมีโอกาสเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การตลาดแบบดั้งเดิมอย่าง Outbound marketing นั้นเริ่มไม่เป็นที่สนใจของลูกค้า เพราะหลายครั้งที่การยิงโฆษณามักขัดจังหวะและไม่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย แม้แต่การส่งจดหมายเชิญนักข่าวมางานเปิดตัวสินค้าก็อาจได้รับความสนใจจากกลุ่มนักข่าวเพียงไม่กี่คน เพราะทุกวันนี้มีงานเปิดตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมายเต็มไปหมด ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ Inbound marketing จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่รวมเอาจุดแข็งของการเขียนและสร้างเนื้อหาพร้อมด้วยการวัดผลลัพธ์ผ่านบล็อกและโพสท์ต่าง ๆ โดยใช้ Google analytics และการวิเคราะห์สื่อ Social media

การทำ Inbound marketing อย่างมีประสิทธิภาพนั้นอาจพูดได้อีกทางหนึ่งว่า บริษัทต้องปฏิบัติกับสื่อเหมือนกับการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทต้องทำความเข้าใจในตัวตนของสื่อ เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาสนใจและนำเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดใจและสร้างความสัมพันธ์ด้วยการเชิญพวกเขาไปสู่กิจกรรมที่พิเศษ หรือสร้างเนื้อหาพิเศษพร้อมด้วยการแบ่งปันเรื่องราวของแบรนด์ที่ง่ายและโดนใจเพราะสื่อมีเวลาไม่มาก ดังนั้นจึงต้องสร้างเนื้อหาแบรนด์ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

วิธีการสร้างแคมเปญ Inbound marketing ที่มีประสิทธิภาพ

 • ขับเคลื่อนแคมเปญด้วย Keyword และ Data driven สิ่งที่สำคัญก็คือต้องสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย Keyword เพราะกลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีการค้นหาหัวข้อหรือ Keyword ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่และใช้ Data-driven เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำแคมเปญ
 • การวิเคราะห์การสร้างและการจัดการเนื้อหา โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือ pain point ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย, การใส่ keyword หรือคำหลักลงไปในเนื้อหา, สร้างเนื้อหาที่มีให้ตรงตามจุดโฟกัสหรือธีมของแคมเปญ
 • จัดวางเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์ โดยการสร้าง Link ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณบน Google

แนวทางการทำ Inbound marketing

 • สิ่งสำคัญในการทำตลาดแบบ Inbound marketing คือสื่อและผู้ที่มีอิทธิพลที่จะทำหน้าที่บอกต่อเนื้อหาและคุณค่าของแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่น ๆ ดังนั้นบริษัทต้องกำหนดสื่อและผู้มีอิทธิพลในด้านสื่อออนไลน์ที่มีความเหมาะสม โดยเลือกคนที่มีอิทธิพลและเป็นคนที่ได้รับความสนใจในสื่อออนไลน์ รวมทั้งเป็นกลุ่มคนที่มีภาพลักษณ์เหมาะสมกับแบรนด์ที่จะสามารถส่งต่อเนื้อหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายคนอื่น ๆ ได้อย่างทรงพลังและมีความน่าเชื่อถือ
 • ไม่จำเป็นต้องส่ง email หาสื่อเป็นจำนวนมาก ๆ แต่ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพราะการส่งอีเมล์หาคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่มีประโยชน์อะไร เพราะพวกเขาจะลบทิ้งรวมทั้งอาจรายงานว่าอีเมล์ของคุณเป็นสแปม ดังนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและส่งอีเมล์หาเฉพาะคนในกลุ่มนั้น
 • เปลี่ยนแบรนด์ของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับนักข่าวและ Influencer โดยการสร้างห้องข่าวออนไลน์ที่สื่อสามารถเข้าถึงและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • ทำความเข้าใจผู้ชม (audience) ให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถสร้างเนื้อหาและสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำวิจัยกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น นิสัย,พฤติกรรม,ความชอบ เพื่อวิเคราะห์หาเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายจะสนใจ
 • ทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะเผยแพร่ ทำการตรวจสอบและวัดผลของเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปพร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจอยู่เสมอ
 • สร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์อยู่เสมอ คุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าหน้าใดที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด, Keyword ที่ต้องใช้คืออะไร, อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ชมมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการขยายตลาดและส่งเสริมการขาย
 • วัดผลการดำเนินงานเพื่อจะได้นำผลที่ได้มาทำการปรับปรุงเนื้อหาและกลยุทธ์ Inbound marketing ที่ต้องใช้

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Inbound marketing ให้มากขึ้น

 • ทำความเข้าใจจุดแข็งและคุณค่าของแบรนด์ บริษัทต้องทำความเข้าใจตนเองให้ได้ว่าตนเองคือใคร มีอะไรที่ต้องการนำเสนอพร้อมด้วยคุณค่าที่แบรนด์อยากมอบให้กับลูกค้า เพื่อที่จะได้ผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
 • ใช้การวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมืออย่าง Google trends, Adwords keyword reports, Facebook audience analysis และ Google analytics
 • วางแผนการสร้างเนื้อหา โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมด้วยการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ โดยเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาจะต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย
 • สร้างห้องข่าวประชาสัมพันธ์และการตลาด Inbound marketing ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยการมีข้อมูลการติดต่อสื่อที่ทันสมัย, มีเนื้อหามัลติมีเดียที่มีความทันสมัยพร้อมด้วยภาพที่มีความละเอียดสูง พร้อมด้วยการสร้าง link ไปยัง social media

Inbound Marketing และ การประชาสัมพันธ์ PR มีความหมายเหมือนกันหรือไม่

ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดย Inbound Marketing จะเน้นไปที่การดึงดูดอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและมีจำนวนมากขึ้น, เปลี่ยนอัตราการเข้าชมให้เป็นโอกาสในการขายที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการประชาสัมพันธ์จะทำงานในระดับการรับรู้มากขึ้น มุ่งที่จะให้ภาพรวมที่ดีและมีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกของแบรนด์ ดังนั้นบริษัทควรรวมองค์ประกอบใดของแต่ละกลยุทธ์เพื่อสร้างการผสมผสาน Inbound PR ที่สมบูรณ์แบบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณสำหรับการค้นหาออนไลน์ โดยการใช้คำหลักที่เหมาะสมในเนื้อหา PR ของคุณและข่าวประชาสัมพันธ์จะช่วยเพิ่มสถานะในการค้นหาของคุณ
 • ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเนื้อหามากขึ้น สื่อประชาสัมพันธ์สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดใหม่ ๆ เช่น อินโฟกราฟิก, e-books, podcast, วิดีโอ ฯลฯ ซึ่งทำงานได้ทั้งสองวิธี บริษัทสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือเผยแพร่เนื้อหา Inbound marketing ตามความเหมาะสมสำหรับ PR ใช้และเพื่อเพิ่มคุณค่าของเนื้อหา

การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกลยุทธ์ Inbound PR

สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของ PR คือการสร้างภาพลักษณ์ แต่เมื่อพูดถึงประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น การทำ PR หรือประชาสัมพันธ์แบบเดิม ๆ อาจถูกมองว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ดังกล่าวอย่างชัดเจนนัก ดังนั้น PR ยุคใหม่จึงต้องผสานกลยุทธ์ Inbound marketing เข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามายังเว็บไซต์และเปลี่ยนจากผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้าพร้อมทั้งใช้การวิเคราะห์เพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การใช้กลยุทธ์ Inbound PR ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น สามารถทำได้โดยการใช้จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ PR นั่นก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและให้ความบันเทิง ผสานกับกลยุทธ์ Inbound ด้วยการให้เจ้าของสื่ออย่างเช่น บล็อกเกอร์ หรือ Influencer ทีมีอิทธิพลใน Social media เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้แก่ผู้คน ซึ่งจะทำให้เกิดความประทับใจและเกิดการส่งต่อเนื้อหาที่ทรงพลัง จากนั้นจึงทำการ Link เนื้อหาจากเว็บไซต์หรือบล็อกเหล่านั้นเข้ามายังเว็บไซต์ของแบรนด์

ส่วนในด้านการวัดผลลัพธ์ของกลยุทธ์ Inbound PR ที่ใช้ สามารถใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์อย่างเช่น Google Analytics ที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Link ที่ได้รับจากสื่อนั้นส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมไปยังเว็บไซต์ได้มากน้อยแค่ไหนและลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์จาก Link ที่ได้รับนั้นกลายเป็นลูกค้าอย่างไร ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถวัดผลจากการทำแคมเปญที่เกิดขึ้นและสามารถปรับปรุงกลยุทธ์และเนื้อหาต่าง ๆ ให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

การทำ Inbound marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ที่บริษัทต่าง ๆ ควรทำความเข้าใจและหันมาใช้กลยุทธ์นี้กันมากขึ้น ซึ่งหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการสร้างเนื้อหาที่นำเสนอคุณค่าของแบรนด์ผ่านทางสื่อและ Influencer ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ทำให้ผู้คนเกิดความสนใจและเข้ามาหาแบรนด์เอง และทำให้ลูกค้าอยากเป็นคนนำเสนอสิ่งดี ๆ ของแบรนด์ให้กับผู้อื่นต่อไปอีก ทำให้บริษัทประหยัดเงินค่าประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

กลยุทธ์ Inbound marketing ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะนำมาเสนอให้แก่ผู้อ่านในโอกาสต่อไปซึ่งรับรองว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน